Monthly Archives: Február 2017

Umením prekonávame bariéry

Témou 2. stretnutia z projektu UMENÍM  PREKONÁVAME  BARIÉRY dňa 9. 2. 2017, bol „Svet rozprávky“. Žiaci a pedagógovia ZUŠ Vrbenského pripravili pre našich 22 žiakov a 14 pedagógov a rodičov zaujímavý program. Celým programom nás sprevádzala rozprávková postava – Včielka Maja.

V rámci hudobných dielní pod vedením hudobnej skladateľky Mgr. art. M. Kachlovej deti spoločne vytvárali pozadie k ústrednej piesni Včielky Majky. Počas tanečných dielní pani učiteľka Bc. M. Peterská a žiačky tanečného odboru nacvičovali choreografiu na tému rozprávky.  Hudobný sprievod tvoril spevácky zbor pod vedením Mgr. art. J. O. Václavikovej. Optimistický zážitok navodili aj pestré kostýmy včielok a chrobáčikov. Nacvičené hudobné a tanečné dielka prezentovali všetky deti na záverečnom koncerte pre rodičov a hostí. Melódie z rozprávok zazneli v podaní dychového súboru, sláčikového orchestra a speváckeho zboru. My sme na koncerte ukázali tanček Semienka a záhradník, Lucka zarecitovala vlastné básne a Erika predstavila jednu zo svojich rozprávok.

Počas výtvarných dielní žiaci pod vedením Mgr. S. Uherovej a PaedDr. B. Macánkovej vytvorili krásne obrázky. Výstava v priestoroch ZUŠ potrvá do 28. 2. 2017. Potom budú práce v priestoroch našej školy, príďte sa pozrieť, ste vítaní!

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z programu SPPoločne.

Čítame si s Veronikou Tóthovou

V rámci roka čitateľskej gramotnosti nám 1. februára 2017 čítali zaujímavé knižky Veronika Homolová Tóthová a Erika Gabašová. Dozvedeli sme sa aj mnoho zaujímavostí o  práci v televíznom spravodajstve TV JOJ.

Viem čo zjem

V rámci projektu, “Viem čo zjem”, ktorý je zameraný na upevňovanie povedomia žiakov o zdravom životnom štýle, sme sa zúčastnili zaujímavej besedy. Zopakovali sme si význam a zásady zdravého stravovania.

Hráme sa na ZIMU

Dňa 25.1. sme pre žiakov C-variantu vytvorili zimnú krajinu – Snehové kráľovstvo na chodbe našej školy. Pred vstupom  do kráľovstva museli prejsť cez snehovú bránu a na tablete určiť správny obrázok a potom snehovou cestičkou z bielych vločiek vstúpili. Čakalo ich veľa zaujímavých úloh – guľovačka s papierovými guľami, sneženie, stavanie snehuliaka, cencúľový koncert na triangloch, maľovanie na stenu a na okná ako mráz. Aby nám bolo veselo, spievali sme si zimné piesne. Každý, kto bol v Snehovom kráľovstve,  získal krásnu vločku na čelo. Bolo nám dobre a veselo.

Prosíme – podporte nás

Vážení rodičia, priatelia, dovoľujeme si obrátiť sa na Vás s prosbou o poukázanie časti z odvedených daní právnických a fyzických osôb do Fondu detí, n.f., ktorý je zriadený pri Spojenej škole na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave.

Náš fond združuje finančné prostriedky, ktoré v zmysle štatútu využíva na nákup kompenzačných a učebných pomôcok, zlepšenie materiálno-technickej základne školy, financovanie dopravy žiakov, realizáciu pobytu žiakov v škole v prírode, výletov a exkurzii.

Keďže sme neinvestičný fond, prostriedky získavame len formou prijímania časti odvedenej dane, zo sponzorských príspevkov od firiem, rodičov a pracovníkov školy. Prijatie časti z odvedených daní nám umožňuje aj zapájať sa do získavania financií z ďalších zdrojov, kde je podmienka finančnej spoluúčasti školy. Aj vďaka týmto prostriedkom sa nám darí pokračovať v zlepšovaní podmienok pre vzdelávanie žiakov školy.

Budeme radi, ak nám takto prejavíte svoju priazeň.

IČO:                                       308 10 264

Právna forma:                       neinvestičný fond

Obchodné meno:                   Fond detí, n.f.

Sídlo:                                       Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislava

V mene žiakov a zamestnancov Spojenej školy  Vám prajeme veľa pracovných i osobných úspechov.

Vyhlasenie2016-2017_edit