Monthly Archives: December 2016

Na Vianoce obdarovali malí veľkých

V predvianočnom období naši žiaci potešili svojou návštevou a darčekmi – vlastnoručne maľovanými obrazmi a kultúrnym programom starších spoluobčanov v Ružinovskom domove seniorov. Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére, o čom svedčia aj fotky.


Vianočná besiedka

V adventnom období sa žiaci našej školy predviedli krásnym programom, ktorým nám všetkým pripomenuli čaro najkrajších sviatkov roka.

Stretnutie s kamarátmi

Dňa 14.12. prišli prvýkrát za nami žiaci z Cirkevnej základnej školy sv. Františka z Assisi. Predviedli pekný vianočný program pre našich žiakov B a C-variantu – spievali, recitovali aj tancovali. Potom sme sa pri stromčeku navzájom zoznamovali a spievali koledy. Ponúkli sme im výborný ovocný punč a koláčiky. Naša škola sa ozývala smiechom a radosťou. Obdarovali sme ich darčekmi. Potom si pozreli naše triedy, knižnicu a zahrali na interaktívnom hudobnom nástroji. V triede s interaktívnou tabuľou sledovali prezentáciu o našich žiakoch. Napokon si vybrali z pestrej ponuky vianočných výrobkov našich žiakov a učiteľov. Sme radi, že k nám prišli a mohli sme ich spoznať. Ďakujeme za návštevu, kamaráti!

Mikuláš

Dňa 6.decembra u nás zazvonili zvončeky a objavil sa  milý Mikuláš a krásna Snehulienka. Pri stromčeku obdarili deti balíčkami a sladkosť mali aj pre učiteľov a asistentov. Mikuláš nám hral na gitare a spieval koledy aj piesne na želanie a my sme si zaspievali s ním. Nech čaro obdarovania a príjemnej atmosféry ostane dlho v nás a nech každý deň potešíme niekoho tak, ako nás potešil Mikuláš.

Stretnutie s paralympionikmi

Dňa 29. novembra prijali pozvanie na besedu vzácni hostia -Veronika Vadovičová a Róbert Ďurkovič. Veronika, ktorá bola u nás už po 4-krát, sa venuje športovej streľbe a Róbert boccii. Obidvaja majú už množstvo ocenení a medailí. Reprezentovali Slovensko na 15. paralympijských hrách v Brazílii v Rio de Janeiro. Počas rozhovoru sme sa dozvedeli veľa zaujímavého z ich života, ako trénujú a ako zvládajú prekážky. Žiaci si mohli pozrieť medaile z Ria – 2 zlaté a striebornú medailu, ktoré im požičala Veronika a zlatú medailu od Róberta. V športovom duchu sa niesol ozajstný turnaj v boccii, pod vedením Róberta Ďurkoviča. Väčšina žiakov zatúžila stať sa športovcom ako sú oni.  Bolo to úžasné stretnutie. Prajeme Veronike a Róbertovi veľa úspechov a veríme, že sa ešte stretneme.

Zober loptu, nie drogy

Dňa 25. novembra sa uskutočnila beseda z príležitosti Týždňa boja proti drogám s p. Jozefom Prillingerom. Zúčastnili sa jej žiaci praktickej školy a vybraní žiaci zo ŠZŠ so svojim pp. učiteľkami. P. Miháliková privítala účastníkov. Porozprávala žiakom o škodlivosti fajčenia a alkoholu, najmä v mladom veku. Spolu si vyhodnotili test o drogách, ktorí žiaci vypracovali v jednotlivých triedach. P. Prillinger vysvetlil deťom aké nebezpečné je fajčenie a pitie alkoholu pre naše zdravie, a preto je lepšie s tým nikdy nezačať. Všetci sa zhodli na tom, že treba sa riadiť heslom „zober loptu, nie drogy“- to znamená športovať a venovať sa svojim záľubám. Ak máme problém, treba sa obrátiť na ľudí, ktorým môžeme dôverovať. Nakoniec si deti vyskúšali relaxáciu, zahrali si scénky a zatancovali.

UMENÍM PREKONÁVAME BARIÉRY

Dňa 24. novembra sa 21 žiakov našej školy a 7 pedagógov zúčastnilo na prvom zo 4  podujatí projektu SPPoločne. Tento  projekt uskutočňuje  ZUŠ Vrbenského 1 v Bratislave v spolupráci s Občianskym združením Hudbou k srdcu. Cieľom projektu je integrácia postihnutej mládeže a prekonávanie bariér medzi zdravými a postihnutými deťmi prostredníctvom spoločných umeleckých aktivít. Prvé podujatie sa nieslo v znamení témy „Čaro zimy“. Pedagógovia a 20 žiakov ZUŠ pripravili pre nás krásny koncert a hudobno-tanečné a výtvarné dielne.

Pod vedením pani učiteľky – hudobnej skladateľky Mgr. art. Martiny Kachlovej sme spoločne nacvičili skladbu pre perkusie s názvom Cencúle a vločky, ktorú napísala špeciálne na túto príležitosť. Pani učiteľka Bc. Miroslava Peterská zapojila svoje žiačky – baletky, ktoré s našimi žiakmi vytvorili tanečno-pohybovú choreografiu na hudbu z filmovej rozprávky Ľadové kráľovstvo. Počas výtvarných dielní pod vedením výtvarníčky PaedDr. Barbory Macánkovej kamaráti zo  ZUŠ pomáhali našim žiakom vytvárať obrázky krásnych snehuliakov. Zhotovené výtvarné diela budú vystavené v priestoroch ZUŠ do 22. decembra 2016 a od januára 2017 v našej škole.

Na záverečnom koncerte predviedli všetky deti  pre rodičov, učiteľov a  hostí  hudobno- tanečné kreácie i výtvarné diela. Bolo to krásne stretnutie, ďakujeme, priatelia.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z programu SPPoločne.