Monthly Archives: November 2016

Exkurzia v RTVS – Stretnutie s Fidlibumom

Navštívili sme televízne štúdio, kde sa natáča detská relácia Fidlibum. Škriatok Fidlibum a jeho kamaráti hľadajú odpovede na všetky detské otázky „Prečo?“. Stretli sme sa s hlavnými protagonistami: Fidlibumom, Miškou, Radom a Alexom a tiež s hercami, vďaka ktorým postavy ožívajú.

Štúdio kde sa relácia natáča bolo veľké. V jednej časti bola pripravená farebná scéna, miesto kde sa Fidlibum s kamarátmi prihovára detským divákom. Druhá časť bola tmavá s množstvom kamier. Aspoň 17! Herci boli veľmi priateľskí, ukázali nám svoje pracovisko, pofotili sa s nami, predstavili ďalších plyšových kamarátov a ukázali nám ako Fidlibum zašíva ponožky.

Najbližšie, keď si pozrieme v televízií Fidlibuma, už budeme vedieť ako to vyzerá a funguje v zákulisí.

Integrované športové hry

Dňa 23.11. sa konali v Mlynskej Doline integrované športové hry. Súťažili sme v zaujímavých športových disciplínach – florbal, hod na kôš, elektronická streľba, bowling, bocca, stolný tenis.

Workshop: Prečo robiť AAK

Prvý workshop na tému augmentatívnej a alternatívnej komunikácie sa uskutočnil jeden deň pred 17.novembrom, v ktorý si pripomíname začiatok Nežnej revolúcie. My sme neodštartovali žiadnu revolúciu, ale možno začiatok spolupráce a združovania sa odborníkov, pre ktorých je problematika nehovoriacich ľudí a téma AAK veľmi aktuálna.

Garantom workshopu bol prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. z katedry Logopédie na PdF UK. Hosťkami a prednášateľkami boli riaditeľka Špeciálnej školy pre deti s NKS v Topoľčanoch Mgr. Andrea Ševčíková a špeciálny pedagóg  Mgr. Katarína Ležáková. Za našu školu mala príspevok logopédka z našej školy Martina Kukumbergová.

Na workshope odzneli tri zaujímavé príspevky o využívaní AAK pri klientoch s viacnásobným postihnutím a možnostiach využitia iPad-ov v špeciálnom školstve a v rámci logopedickej terapie.

Podľa reakcií odchádzali účastníci z workshopu spokojní a povzbudení k ďalšej práci v tejto náročnej oblasti.

 

 

Bezpečne v škole – beseda s policajtkou

Dňa 8. novembra nás navštívila príslušníčka policajného zboru Martina Kočišová. Dozvedeli sme sa mnoho užitočných informácií o šikane na školách, vandalizme na uliciach a trestnej zodpovednosti mladistvých. 

Bezpečne pri požiari – beseda s hasičmi

Dňa 27. októbra k nám zavítali hasiči. Dôsledne nás oboznámili s hlavnými  zásadami pri predchádzaní požiarov. Zahrali sme si modelové situácie, pri ktorých sme prakticky znázorňovali ohlasovanie požiaru. Naučili nás ako sa bezpečne dostať mimo ohrozenia v  nebezpečných situáciach, ktoré vznikajú pri požiaroch.

Bezpečne na cestách – dopravná výchova

Dňa 26. októbra sme sa venovali dopravnej výchove. Dopravu sme skloňovali vo všetkých pádoch – z pohľadu chodca, cylklistu aj vodiča. Veľkú pozornosť sme venovali reflexným prvkom, bezpečnému správaniu chodcov a cyklistov i dopravným značkám. Hrovými aktivitami a modelovými situáciami si žiaci osvojili alebo utvrdili vedomosti a praktické zručnosti z oblasti dopravnej výchovy.

Čítame si s Luciou Hablovičovou

V rámci projektu – Týždeň školských knižníc sme dňa 25.10. medzi nami privítali vzácneho hosťa, slečnu Luciu Hablovičovú. So žiakmi sme sa zahrali hru INKOGNITO a hádali sme jej povolanie.Dozvedeli sme sa o jej pozitívnom vzťahu ku knihám. Prečítala nám rozprávku, “Ako psíček a mačička piekli tortu” a úryvok z knihy, ” Nezblázni sa mamička”. Ochotne nám odpovedala na naše zvedavé otázky. Na záver stretnutia sme si vyhodnotili úlohy, ktoré sme riešili v našej školskej knižnici.

Týždeň v školskej knižnici

V našej škole máme dve knižnice – pre mobilných žiakov a aj pre imobilných. V dňoch 17.10. – 21.10. naši žiaci navštívili obe knižnice pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý bol 24.10.  Objavovali zaujímavé knihy, ktoré im pripravili cestovateľka húsenička Žofka a múdra sovička Evička. Žiaci museli knihy nájsť, vyriešiť úlohy a napísať správne riešenie. Počas celého týždňa tak prišli do knižníc všetci žiaci a zistili, že máme veľa krásnych kníh, ktoré si môžu i v tomto školskom roku opäť požičiavať.