Monthly Archives: Október 2016

Hráme sa na jeseň

„Ťuki, ťuki, kto tu býva, kto na zimu pritúli ma?“

Dňa 19. októbra sa v C –  variante uskutočnilo milé stretnutie dvoch kamarátov červíkov – Riška a Miška, ktorí bývali v sladkom, červenom jabĺčku. Spoločne s deťmi hľadali  pre zvieratká domček, v ktorom by strávili dlhú zimu. Prišlo  medzi nás aj milé, ale pichľavé prekvapenie – maličký ježko. V druhej časti programu si deti vyrobili krásnych papierových ježkov a urobili sme si peknú výstavku. Ak neveríte,  príďte sa k nám pozrieť, máme ich neúrekom.

Unikátne spojenie mladých umelcov “UMENÍM PREKONÁVAME BARIÉRY”

Už veľa rokov malí aj veľkí umelci zo ZUŠ Vrbenského 1 v Bratislave prinášajú umenie k našim žiakom do školy. Boli to vždy krásne koncerty, muzikály a tanečné vystúpenia, ktorými vždy potešili naše srdcia.
V júni 2016 naši žiaci po prvýkrát navštívili ZUŠ a pod vedením umelcov maľovali, hrali a tvorili. Bolo to nezabudnuteľné stretnutie s priateľmi..
Azda aj preto vznikol spoločný projekt “Umením prekonávame bariéry”.
Ambíciou tohto projektu je prekonávať bariéry medzi zdravými a postihnutými deťmi realizovaním spoločných výtvarných a hudobno-tanečných dielní pre žiakov našej školy a žiakov ZUŠ.
Pôjde o 4 podujatia, ktoré budú mať interaktívny a integratívny rozmer, kde postihnutí a zdraví žiaci budú spoločne tvoriť umelecké diela.
Tento projekt je z kategórie SPPoločne a bude sa realizovať na ZUŠ Vrbenského 1 v Bratislave v tomto školskom roku.
Ďakujeme všetkým rodičom, učiteľom a priateľom, ktorí poslali hlasy tomuto projektu.

Slávnostná vernisáž “Néznámi maľujú diela známych V”

Dňa 13. októbra sme sa opäť stretli, tentokrát  v priestoroch nákupného centra Bory Mall, aby sme predstavili naše obrazy za prítomností významných hostí aj širokej verejnosti. Svojou návštevou nás poctili pán akademický maliar Miroslav Cipár, herečka Bibiana Ondrejková, ktorá je krstnou mamou nášho projektu a pani Katarína Brychtová, ktorá celú akciu moderovala. V neposlednom rade najvýznamnejšími účastníkmi slávnostnej vernisáže boli naši malí “veľkí” maliari, korí tento rok reprodukovali diela Jacksona Pollocka. Náš projekt bol zrealizovaný aj vďaka finančnej podpore nadácie VUB.

Návšteva Bibiany

Kuk na zvuk bol názov interaktívnej výstavy, ktorú sme navštívili v priestoroch Medzinárodného domu umenia pre deti v BIBIANE. Dozvedeli sme sa aké obrazce vytvára zvuk v piesku, alebo vo vode, prečo pes počuje psiu píšťalku a my nie, a mnoho iných zaujímavostí o zvuku. Prezreli sme si aj výstavu, ktorá nám priblížila vytváranie záhrad priebehu storočí, mohli sme vidieť ako sa menili ich podoby. Prežili sme krásne dopoludnie a odniesli sme si množstvo zaujímavých informácií.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Európsky týždeň športu

Dňa 14. 9. sme sa zúčastnili športového dopoludnia, ktoré sa realizovalo v rámci projektu Európsky týždeň športu, ktorý organizoval BSK.

Po úvodnej rozcvičke na Železnej Studienke, sme hrali futbal a absolvovali krásnu túru v lese.

Maľujeme s akademickým maliarom pánom Miroslavom Cipárom

V rámci realizácie projektu “Neznámi maľujú diela známych”, sme pod odborným vedením akademického maliara pána Miroslava Cipára, reprodukovali diela Jacksona Pollocka, Pán Cipár nám názorne priblížil tvorivý proces štyroch obrazov, ktoré svojou farebnosťou symbolizovali štyri ročné obdobia. V nasledujúcich dňoch budú žiaci na hodinách výtvarnej výchovy a v rámci arteterapie pokračovať v realizácii projektu, pod odborným vedením ďalších prizvaných maliarov, arteterapeutov a špeciálnych padagógov.

Letný tábor

Druhý júlový týždeň prebehol historicky prvý denný letný tábor pre žiakov našej školy. Nebolo nás veľa, osem žiakov a päť odborníkov. Taktovku nad programom tábora držali Anna s Martinou – liečebný pedagóg a logopéd. Ale bez pomoci Danky, Zdenky, Bašky a Janky by sme to nezvládli.  Program tvorili rôzne terapeutické prvky a postupy v kombinácií so zábavou a objavovaním sveta. Tábor sa neobišiel bez drobných prekážok z ktorých sme sa poučili a ak budú ďalšie tábory v nasledujúcich rokoch, určite sa ich vyvarujeme. Veľa sme sa nasmiali, a tak veríme, že tábor priniesol každému z táborníkov aspoň jeden nezabudnuteľný zážitok.

Výtvarná súťaž – Stvárni knihu 2016

Žiaci našej školy z výtvarného krúžku sa zúčastnili súťaže „Stvárni knihu 2016“, ktorú vyhlásil kreatívny klub Luna. Cieľom súťaže bolo stvárniť akoukoľvek výtvarnou alebo kreatívnou technikou obľúbenú knihu. My sme nakreslili obrázky Pampúšika a naša práca získala krásne ocenenie – 1. miesto v kategórii skupiny – školy. Za svoju prácu sme získali krásne odmeny.