Monthly Archives: Máj 2016

Svetový deň mlieka

Tento rok sme si Svetový deň mlieka pripomenuli návštevou salaša v Zlatníckej doline pri Skalici. Na  pastvinách sa pásli ovce kozy ,v ovčinci sme videli jahniatka a kozliatka. Salaš strážil ovčiarsky pes a šantili tam koník s poníkom, ktorí sa s nami ochotne aj pofotili. Zoznámili sme sa s bačom, ktorý nám vo vnútri štýlovo zariadeného salaša ukázal proces výroby ovčej bryndze a pohostil nás prírodným ovčím  syrom. Bolo nám tak dobre, ani sa nám nechcelo odísť z tej krásnej prírody a od tých milých zvieratiek.

Exkurzia v NRSR

Dňa 11. 5. sme navštívili budovu Národnej rady Slovenskej republiky. Odborný výklad o činnosti a význame tejto inštitúcie nám predniesol pán Ľubomír Adamišin z komunikačného oddelenia NRSR. Po absolvovaní bezpečnostnej kontroly sme si spoločne zopakovali, ktoré sú symboly štátu. Prezreli sme si maľby akademického maliara Albína Brunovského a navštívili sme rokovaciu sálu NRSR. Mali sme možnosť sedieť na miestach našich poslancov, ale aj členov vlády. Aj napriek tomu, že v priestoroch NRSR neprebiehala schôdza, náhodne sme sa  stretli s ministrom vnútra, pánom Róbertom Kaliňákom,   ktorý  sa s nami rád odfotil. Niektorí žiaci  išli do školy pešo a cestou navštívili Slavín.

Športové hry v ŠZŠ Karpatská

Dňa 29. 4. sa vybratí žiaci zúčastnili športového dopoludnia, ktoré sa konalo v ŠZŠ Karpatská v Bratislave. Svoje sily si zmerali v zábavných disciplínach: prelet padákom, chôdza po lavičke, lezenie po rebrinách, chôdza s loptou a iné. Všetky úlohy zvládli výborne a za svoje výkony boli odmenení peknými cenami.