Monthly Archives: Apríl 2016

Týždeň zdravej výživy

Aktivity týždňa od 25.4. – 29.4. vystihuje heslo, “V zdravom tele, zdravý duch”, pretože počas týchto dní sa budeme zameriavať na dodržiavanie zdravého životného štýlu. V pondelok budeme ochutnávať zdravé jedlá. V utorok si povieme ako sa chrániť od závislostí a zlozvykov. V stredu sa budeme zaoberať významom hygieny pre každého človeka. Vo štvrtok sa zapotíme pri športových aktivitách a v piatok si zopakujeme, aký poklad nám tečie z vodovodných kohútikov.

Deň Zeme

Deň Zeme, ktorý si pripomíname 22. apríla, vznikol ako reakcia na obrovské poškodzovanie životného prostredia. To bol jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli, že nebudeme k tejto téme ľahostajní a našej planéte Zem sme venovali celé piatkové dopoludnie. Aj žiaci z LO si tento sviatok pripomenuli. Dozvedeli sa niečo o ochrane našej Zeme, riešili kvíz, spoznávali zvieratká. Navštívili “smetisko”, kde triedili odpad. Na záver si pozreli zaujímavú rozprávku o troch svišťoch, ktorí vyčistili od smetí Vysoké Tatry a prevychovali nezodpovedného turistu.

Prednes poézie a prózy – krajské kolo

V krajskom kole prednese poézie a prózy, ktorá sa konala v Spojenej škole na Dolinského ulici, si  naši žiaci v silnej konkurencii „vyrecitovali“ 1.,2. a 3. miesto.

V kategórii najmladších žiakov Monika Husáková obsadila 2. miesto, v kategórii autistov Peťko Dlugoš obsadil 3. miesto a víťazom kategórie žiakov B variantu a praktickej školy sa stal náš žiak Miško Velšmidt. Srdečne blahoželaáme!

Školské kolo recitačnej súťaže

Dňa 7. apríla sme sa mohli započúvať do skvelých prednesov poézie a prózy našich šikovných recitátorov. Pani učiteľky vybrali žiakom zaujímavé básne, ktoré súťažiaci s citom prezentovali. Všetkým oceneným zo srdca blahoželáme a budeme im spoločne držať palce v mestskom kole, ktoré sa bude tradične konať v  Spojenej škole V. Dolinského  v Bratislave.

Učenie hrou

Štyri ročné obdobia sme prepojili s hrovými aktivitami a vzniklo veselé dopoludnie. Na splnenie všetkých úloh potrebovali naši žiaci využiť svoje vedomosti, zručnosti, pozornosť i postreh.

Veselá Veľká noc

Žiaci C variantu privítali jarné obdobie. Pripomenuli si typické znaky jarnej prírody a Veľkej noci.  Prečítali si básničky a medzi farebnými gulôčkami hľadali symboly jari a Veľkej noci. Niektorí lovili vajíčka z vody a nakoniec sme každého vyšibali a poliali. :)