Monthly Archives: Marec 2016

Vernisáž – Mesiac detskej tvorby

Skutočnosť, že naši žiaci sú úspešní vo výtvarnom prejave potvrdil tentokrát siedmak Miško. V celoslovenskej výtvarnej súťaži Mesiac detskej tvorby obsadil tretie miesto v téme “Poďme do ríše zvierat”.

Husľový kľúčík

Dňa 16. marca 2016 sa konal XVI. ročník celomestskej súťaže Husľový kľúčik, ktorú zorganizovala Spojená škola Dolinského v Bratislave.

Našu školu reprezentovali dvaja žiaci: z lôžkového oddelenia Martinko Hluchý zo 4. A triedy, ktorý zaspieval pieseň Anička dušička. Okrem spevu pridal aj hru na bubnoch.

Praktickú školu zastupoval Peťko Dlugoš, ktorý si za predvedenie svojho speváckeho výkonu vyslúžil dlhý potlesk. Úspešným spevákom aj my srdečne tlieskame. Bravóóó! :lol:

Lyžiarsky výcvik

V dňoch od 7. marca do 11. marca sa dvadsať žiakov školy zúčastnilo lyžiarskeho výcviku na Čertove. I keď snehu bolo málo, pobytu v prírode a na čerstvom vzduchu sme si všetci užili dosť.

Čo ponúka Spojená škola

 Spojená škola na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave ponúka:

 • kvalitnú výchovu a vzdelávanie, moderné spôsoby výuky -IKT, AAK …
 • služby a terapie odborných zamestnancov – psychológ, liečebný pedagóg, logopéd,
 • individuálny prístup  rešpektujúci osobnosť každého žiaka,
 • špeciálne odborné učebne – počítačová učebňa, kuchynka, knižnica, keramická dielňa, relaxačná miestnosť, školská záhrada, remeselné práce, domáce práce a údržba,
 • snoezelen
 • kvalitné a zdravé stravovanie (celodenný pitný režim, školské ovocie) ,
 • v popoludňajších hodinách  činnosť v záujmových útvaroch,
 • po vyučovaní pestrý program v Školskom klube detí,
 • pobyt v škole v prírode a lyžiarsky výcvik,
 • rôzne školské kultúrne a športové podujatia: exkurzie, výlety, plavecké kurzy, zábavné a vedomostné súťaže, aktivity v rôznych projektoch, koncerty,
 • po ukončení  špeciálnej základnej školy, možnosť pokračovať v trojročnom štúdiu v praktickej škole.

                   Podmienky prijatia na štúdium v PŠ nájdete TU

        

Príďte sa k nám pozrieť !

Bližšie informácie na tel. čísle 02/ 54 77 36 01, alebo osobne v škole.

Moja obľúbená kniha

Dňa 9. marca sa stretli žiaci C-variantu na peknej akcii, kde sme si predstavili najobľúbenejšie knižky: Čačky –  hračky, Červenú čiapočku, Básničky do detskej izbičky a O psíčkovi a mačičke. Prečítali a zahrali sme si známu rozprávku Ako psíček a mačička piekli tortu. Aj my sme si “upiekli” spoločnú tortu zo samých dobrôt. Každý bol chvíľku kuchárom. Veľkým prekvapením bola nakoniec skutočná torta od oslávenca Andrejka. Aby si žiaci mohli rozprávku lepšie predstaviť, premietli sme im ju. Bolo to zaujímavé a deti sa bavili.

Dievčatko so zápalkami

Niekedy nie sú slová na vyjadrenie niečoho, čo je krásne. Takým bolo i čarokrásne predstavenie – hudobná rozprávka, ktorú nám predviedlo 43 žiakov a 11 učiteľov so ZUŠ Vrbenského z Rače dňa 19. 2.  u nás v škole. Počas kúzelnej hudby, s jemným spevom a tancom sme sa preniesli do rozprávky H. Ch. Andersena, napísanej pred 150 rokmi. Tajomnú zimnú atmosféru dotvárali nádherné kulisy a rozprávačka v kroji. Javisko bolo plné talentovaných umelcov, ktorí s nevšedným citom vliali do našich sŕdc cez hudbu, spev a tanec nežný pocit, dojatie i radosť. Všetkým tvorcom úprimne ďakujeme za umelecký darček, za milú návštevu i za to, že rozochveli naše srdcia.

Karneval na LO

Dňa 17. februára bolo v C – variante veselo, deti sa zmenili na zvieratká, víly, kráľa, Spidermana, Červenú Čiapočku, kúzelníka či Pipi Dlhú Pančuchu aj so svojou opičkou pánom Galánom. Karnevalové masky sa predstavili šašovi Jašovi a predviedli sa v tanci. Karnevalovú atmosféru dokresľovali aj farebné balóniky, papierové reťaze, dobrá nálada a hudba.

Valentín

Dňa 12. 2. oslávili žiaci praktickej školy spolu so svojimi kamarátmi a pani učiteľkami na lôžkovom oddelení sviatok všetkých zamilovaných – Valentína. Dozvedeli sa niečo o pôvode tohto sviatku – Valentinus bol rímsky kňaz a lekár, ktorý tajne sobášil mladých kresťanov. Skôr, než prišiel o život, stihol poslať dievčaťu, ktorému navrátil zrak, lístok s nápisom “Od Tvojho Valentína”. My sme si na dnešnom našom podujatí zarecitovali básne o láske a Lucka Martáková predniesla aj vlastné básničky. Povedali sme si, že láska je v živote veľmi dôležitá, ale nielen tá medzi zaľúbencami, ale aj láska k rodičom a starým rodičom, priateľské city i láska k zvieratkám. Na valentínskych dielničkách sme si vyrobili pekné srdiečka a darčeky, ktorými sme sa navzájom obdarovali. Deti z praktickej školy z budovy O venovali svojim kamarátom čokoládové srdiečka, ktoré s láskou upiekli.