Monthly Archives: December 2015

Čítame si po taliansky

Dňa 8. decembra nás navštívil umelec z juhotalianského mesta Cosenza v Kalábrii – Gianpiero Russo, ktorý tancuje a učí tanec. Porozprával nám zaujímavé veci nielen o sebe, ale aj o Taliansku – krajine pizze a cestovín. Prečítal nám krásnu rozprávku od známeho talianskeho spisovateľa Carla Collodiho – Pinocchio a ešte nám prečítal aj rozprávku – Tri prasiatka. Obidve rozprávky nám prečítal po taliansky, bolo to zábavné a zaujímavé, veľmi sa nám to páčilo. Myslíte si asi, že sme nevedeli o čom čítal? Ale vedeli, pretože pani učiteľka Táňa, mala pripravené tie isté rozprávky aj v slovenčine a tie nám prečítala ona. Milé stretnutie sme ukončili zvedavými otázkami a jazykovým rýchlokurzom taliančiny – buon giorno (dobrý deň), grazie (ďakujem), arrivederci (dovidenia).

 

Mikuláš

V piatok 4. decembra nás navštívil Mikuláš. Žiaci sa zábavnou aj poučnou formou prostredníctvom prezentácie oboznámili s jeho históriou. Zistili, kto to bol Mikuláš, odkiaľ pochádzal a dozvedeli sa o jeho dobrých skutkoch. Zopakovali si zvyky – ponechať čisté čižmičky v oknách. Mikuláš všetkých žiakov a aj pedagógov odmenil sladkosťami. Ďakujeme Mikuláš.

Týždeň boja proti drogám

Dňa 23. 11. sa uskutočnila 3. a 4. vyučovaciu hodinu v budove G beseda o škodlivosti fajčenia a alkoholu v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám. Akcie sa zúčastnili žiaci praktickej školy. P. uč. Miháliková privítala p. Dušana Živického, člena klubov AA a Al-anon. Premietla deťom prezentáciu o škodlivosti drog, kde si mohli zopakovať svoje vedomosti z knihy Nenič svoje múdre telo. P. Živický porozprával žiakom ako škodí fajčenie a alkohol nášmu telu, mení naše správanie a ako rýchle môže vzniknúť závislosť. Spolu so žiaci sa zhodli, že najlepšie je s drogami nikdy nezačať! Žiaci predviedli dve modelové situácie: ako sa vyhnúť pasívnemu fajčeniu a ako asertívne odmietnuť drogu. Na záver sme si povedali, že ak máme nejaký problém, treba sa poradiť s niekým, komu môžeme dôverovať, pomôže ísť do prírody, venovať sa športu a koníčkom. Na záver našej besedy sme si všetci zatancovali.

Interaktívny hudobný systém

Naši žiaci mali zaujímavé doobedie 25.11., pretože mohli hrať ako majstri a to celkom ľahko, jedným prstom. Pán Ing. Radovan Konečný je autorom interaktívneho hudobného systému, ktorý nám odborne i názorne predviedol. Priniesol nám špeciálne zariadenie, ktoré sám zhotovil,  ”IR – harfu” a tlačidlovú klávesnicu. Jadrom systému je počítačový program. Žiakom sa veľmi páčilo, že mohli vďaka tomuto systému tvoriť hudbu, počuť rôzne hudobné nástroje a zahrať známe piesne. Ďakujeme za príjemné hudobné podujatie.