Monthly Archives: Júl 2015

Celoškolské športové hry

Záver školského roka sme ukončili v športovom duchu. Súťažili sme v rôznych disciplínach.  Svoje sily sme si zmerali v behu cez prekážky, skákali sme vo vreci, podliezali  prekážky, alebo hrali futbal, hokej a iné. Odmenou za naše výkony bola sladká medaila, diplom a účastnícke tričko. Dobrá nálada nás sprevádzala po celé dopoludnie.

Letná besiedka

Na konci školského roka chystajú žiaci našej školy už tradične letnú besiedku. Tá tohtoročná bola vo štvrtok 25.6.2015 a témou, ktorá spájala jednotlivé čísla besiedky boli “Prázdniny na Slovensku”. A tak sme spoločne “cestovali” po Slovensku a obdivovali jeho prírodu,občerstvili sa eskimom, spievali piesne na folklórnom aj rockovom  festivale, varili s dedkom a babkou, navštívili Bratislavský hrad…prostredníctvom hudobných aj dramatických vystúpení.  Do prípravy besiedky sa zapojili všetci žiaci a pedagógovia liečebného oddelenia a výdatne im pomohli aj spolužiaci z ďalšej budovy, hlavne pri speváckych číslach. Deti z C-variantu  dokonca nacvičili spoločné pásmo, kde predstavili nové komunikačné tabuľky, ktoré im uľahčujú komunikáciu s okolím. Na záver sme sa rozlúčili s končiacimi žiakmi, ktorí odchádzajú z našej školy, prípadne budú pokračovať vo vzdelávaní na jej vyššom stupni – v praktickej škole. 

Biofarma Príroda

Dňa 15.júna sme so žiakmi C – variantu a rodičmi strávili pekné dopoludnie na biofarme Príroda v Stupave. Videli sme domáce zvieratká a oddýchli si v peknom prírodnom prostredí. Labužníci ochutnali bryndzové halušky a makové šúľance. 

Finančná gramotnosť

Dňa 18.6.  sa žiaci našej školy zahrali na finančných poradcov, ktorí dávali cenné rady štyrom rodinám. Našu školu navštívili rodiny Eurová, Úroková, Sporinková a Hospodárna. Žiaci mali príležitosť predvieť svoje vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti – ako byť s peniazmi kamarát, ako hospodáriť a plánovať financie v domácnosti, ako sporiť a splácať a mnoho iných užitočných zručností zo sveta peňazí.

Deň mlieka

Ako sa už stalo tradíciou, žiaci našej školy si každoročne pripomínajú Svetový deň mlieka. Tento rok sme všetci išli priamo ku “zdroju.” Žiaci budovy O navštívili Poľnohospodárske družstvo v Lozorne. Milí zamestnanci nám predstavili každodennú starostlivosť o kravičky. Na záver si pre nás pán predseda družstva so svojimi zamestnancami pripravil chutné prekvapenie. Pohostenie nás čakalo pri vodnej nádrži. Ďakujeme!

Výlet na hrad Devín

Dňa 17. 6. 2015 sa žiaci našej školy spolu so svojim učiteľmi zúčastnili výletu na Devín. P. uč. Miháliková ich oboznámila s históriou hradu.  Dozvedeli sa, že hrad Devín je jedným z najstarších slovenských hradov. Bol hlavným sídlom Veľkej Moravy. S Devínom spájame mená kniežat Rastislava a Svätopluka.. Na tomto mieste Ľ. Štúr so svojou družinou sľúbil vernosť slovenskému národu. Deti sa oboznámili s Povesťou o hradnej studni. Zahrali si Povesť o Svätoplukovi a jeho troch synoch.. Poklonili sa pri pamätníku obetiam totality. Pozreli si sútok riek Dunaja a Moravy a pozorovali lode, ktoré sa plavili po Dunaji. Žiakom sa výlet veľmi páčil.