Monthly Archives: Marec 2015

Škola hrou

Škola hrou – tak sme nazvali celoškolskú akciu, ktorá nás zabavila a zároveň poučila. Plnili sme rôzne úlohy spojené s matematikou, slovenčinou, vlastivedou, prírodovedou či komunikačnou zručnosťou. Už teraz sa tešíme na nasledujúci ročník.

Veselý karneval

Veľký šašo Maroš podaním ruky privítal malých žiakov C – variantu i veľkých kamarátov z praktickej školy. Potom dve bábky – nezbedníci Jašo a Pašo privítali deti a zahrali divadielko o Červenej čiapočke. Jašovi a Pašovi sa predstavili masky – princezná, kuchár, motýlik, rytier i lúpežník. Náš karneval bol zábavný i tvorivý, lebo deti sa zapájali do divadielka a spoločne sme si vytvorili krásne obrázky šašov a gašparkov. Bolo nám veselo a dobre.