Monthly Archives: November 2014

Vychádzka v ZOO

Jeseň nás vylákala na vychádzku k štvornohým kamarátom.Videli sme dravé šelmy, roztomilé opice a krásne žirafy. V Dinoparku sme boli veľmi odvážni a niektorí z nás skončili v zuboch jaštera. Aj napriek chladnému počasiu nás dobrá nálada sprevádzala celé dopoludnie. :lol:

Tekvicové fantázie

Dňa 25.11. sa pred žiakmi C- variantu odvíjal príbeh červíkov Stana a Dana, ktorí si chceli nájsť vhodný domček na zimu a nevošli sa do jabĺčka ani slivky. Napokon títo veselí červíci našli domček v tekvici. Preto sme spoločne pripravili veľa pekných tekvíc netradičným spôsobom – ananžovali sme do nich jesenné plody, kvety a vetvičky. Niektorí tekvice maľovali a niektorí modelovali. V závere pekného stretnutia sme si so Stanom a Danom aj zatancovali na veselé pesničky.

 

Týždeň boja proti drogám

Dňa 20. novembra sa uskutočnila na LO beseda z príležitosti Týždňa boja proti drogám. Zúčastnili sa jej triedy PŠ a VII. B.
P. Miháliková porozprávala žiakom o škodlivosti fajčenia, alkoholu a drog a žiaci si mohli pozrieť prezentáciu k danej téme. Potom sa rozvírila živá diskusia, kde sa hovorilo aj o závislosti na internete a mobile. Všetci sa zhodli na tom, že lepšie je s drogami vôbec nezačať, ale sa radšej venovať športu, záľubám a zdôveriť sa s problémami blízkemu človeku. Potom si žiaci zahrali dve scénky: ako sa vyhnúť pasívnemu fajčeniu a ako zavolať pomoc bezvládnemu alkoholikovi. Nakoniec sme si zaspievali a zatancovali.

Šarkaniáda

Dňa 11.11. sa uskutočnila Šarkaniáda na liečebnom oddelení pre deti z C – variantu. Žiaci spievali, hrali, sa na básnikov, počúvali Príbeh o šarkanovi. Na záver pripínali mašličky na chvost veľkého šarkana, ktorý zhotovila pani učiteľka Jarka. Starší žiak Filip s pani učiteľkou Grétkou pre nás zložili pesničku a doplnili ju prezentáciou o výrobe šarkana. Bolo nám fajn a veselo!

Medzinárodný deň školských knižníc

V našej bezbariérovej knižnici sme najskôr spoločne so žiakmi vyrobili pekné záložky do kníh a potom v pondelok 10.novembra sme si pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý sa tradične oslavuje štvrtý októbrový pondelok. Program bol zaujímavý. Žiačka Lucka predstavila svoje básne a za sprievodu gitary a pani učiteľky Grétky jednu aj zaspievala. Knižočky s jej básničkami slávnostne venovala pani učiteľkám a knižnici. Potom jednotlivé triedy predstavili svoje vyrobené knihy a vymyslené rozprávky. Pútavé čítanie znelo knižnicou. Všetky nové vymyslené  knihy a rozprávky venovali žiaci našej knižnici. Aj v ostatných triedach vedľa knižnice to bolo o knihách, pretože žiaci mohli spoznať hudobné, športové a rozprávkové  knihy, vyskúšať sa v kvízoch a potešiť sa pri bábkovom divadle alebo v Spievankove.

Ochrana prírody a zdravia človeka

Počas tradičnej školskej akcie sme svoje vedomosti overovali na štyroch stanovištiach. Žiaci plnili teoretické úlohy a praktické cvičenia z dopravnej výchovy, civilnej obrany, poskytovania prvej pomoci a ochrany životného prostredia.