Monthly Archives: Október 2014

Hovorme o jedle

V piatkové dopoludnie v rámci projektu “Hovorme o jedle”, sme si zopakovali ako sa zdravo stravovať. Pani učiteľky nám dávali užitočné rady o jednotlivých potravinách  a zdravom životnom štýle. Dopoludnie sme ukončili zábavnými hrami.

Oberačka

Dňa 14.10. 2014 bola v C-variante „Oberačka“. Žiaci sa zahrali na zber jabĺčok. Oberačku sme si spestrili jesennými pesničkami, básničkami a hádankami. Triedili sme jabĺčka podľa farby a nakoniec  sme  „zavárali“ jabĺčkové kompóty. Všetci odchádzali s dobrou náladou a jabĺčkovou čelenkou.

Exkurzia v pekárni

V rámci týždňa „Hovorme o jedle“ sme dňa 14. 10. 2014 navštívili pekáreň v Petržalke – Prvú Bratislavskú Pekárenskú, a.s. Pán ekonomický riaditeľ nás previedol po prevádzke, videli sme prípravu a spracovanie cesta, pečenie rožkov, chleba, koláčov, vianočiek. Všetky stroje, prístroje a vôňa pečiva žiakov natoľko očarila, že všetci chceli byť v tú chvíľu pekármi. Súčasne zodpovedal všetky otázky našich zvedavých žiakov. Žiaci boli oboznámení o dodržiavaní bezpečnostných podmienok, preto počas celej exkurzie sme museli mať oblečené ochranné oblečenie. V expedičnej časti žiaci mohli vidieť, ako sa chlieb a pečivo nakladá do áut, ktoré ich následne prepravujú do jednotlivých prevádzok. Na záver sme si pochutnali na čerstvo upečených rožkoch a makovníku.

Beseda s pánom Miroslavom Cipárom

Dňa 3. októbra 2014 medzi nás zavítal vzácny hosť, pán Miroslav Cipár.
V rámci projektu „ Neznámi maľujú známych“, porozprával o svojich maliarskych začiatkoch a svojej tvorbe. Prezradil nám, že sa podieľa na ilustrovaní nového Šlabikára, ktorý píše pán Ľubomír Feldek. Spolu s naším žiakom, Marekom Novákom, namaľovali obraz „Mačka a myš“. Prisľúbil, že medzi nás ešte zavíta a bude v našom ateliéri sledovať, ako žiaci maľujú.

Beseda s príslušníčkou PZ

Dňa 29. 9. nás navštívila príslušníčka PZ Martina Kočišová. Oboznámila nás s pravidlami cestnej premávky a trpezlivo odpovedala na naše otázky.