Monthly Archives: Jún 2014

Športové hry

Posledný týždeň školského roka sa tradične niesol v športovom duchu. Skákali sme vo vreci, vešali bielizeň, podliezali prekážky, gúľali fitlopty, behali, hrali boccu, hokej, futbal a iné.  Žiaci lôžkového oddelenia s chuťou súťažili v disciplínach jazda na vozíku, kolky s rampou a strieľali do terča šípkami z kuše. V zábavných disciplínach si žiaci mohli uloviť ryby, postaviť vežu z kociek, či prejsť veselou dráhou. Tradičné sladké medaily a diplomy potešili víťazov súťaží a na všetkých športujúcich čakali odmeny.

Letná besiedka

Dňa 20. júna sme na letnej besiedke cestovali letom svetom. Pozreli sme si podujatia, ktoré sme absolvovali počas roka, navštívili sme zaujímavé letoviska, zaspievali, zarecitovali aj zatancovali. Rozlúčili sme sa so spolužiakmi, ktorí opúšťajú bránu našej školy. V novej etape ich života im želáme veľa šťastia a spokojnosti. 

Opekačka

Slnečné počasie nás prilákalo do prírody. Chlapci  usilovne zbierali drevo a založili oheň. Dievčatá sa postarali o prípravu jedla a všetci sme si pochutnali na výborných špekáčikoch.

Snehová kráľovna

Dňa 18. 6. 2014 nadišiel ten slávnostný deň, keď deti z literárno – dramatického krúžku pod vedením p. uč. Oľgy Mihálikovej vystúpili v premiére divadelného predstavenia Snehová kráľovná, pomáhali im pp. uč. Aďka Pokryvková  a Zdenka Baďová. V úlohe Gerdy, ktorej láska zachránila Kaya/Martin Pokusa/ vystúpila Sára Madarászová. Snehovú kráľovnú si zahrala Lucia Martáková, dobrú babičku zas Aďka Pobočíková. Ako rozprávači sa prestavili Ľubor Šarkozy a Samko Tyšer. Na zámku Gerde pomohli princ/Matej Jambor/, princezná/Lucia Pokryvková/ a havran/Riško Fatura/. Zbojníkov si zahrali: Martin Pokusa, Ján Kolenič, Zoltán Veverka, Vladko Kováč a Filip Blizniak. Soba si zahral Adrián Keresztes. Všetko sa v rozprávke dobre skončilo a Gerda s Kayom sa vrátili domov. Divákom sa predstavenie veľmi páčilo a odmenili hercov veľkým potleskom.

Návšteva ZOO

V piatkové dopoludnie sme navštívili ZOO v Bratislave. Pozreli sme si zvieratá a prečítali všetko o ich pôvode. Najviac zábavy sme si užili v Dinoparku. Pozreli sme si film o živote dinosaurov a dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o živote týchto vyhynutých tvorov.

Plavba na Dunaji

Mladší žiaci našej školy navštívili Detské múzeum v Bratislave a potom sa plavili na vyhliadkovej lodi.

Biofarma – Príroda

Dňa 10. júna sme boli na peknom výlete na Biofarme Príroda v Stupave. Žiaci C- variantu s mamičkami, pani učiteľkami a asistentkami tu strávili zaujímavé dopoludnie. V areáli sme videli ovečky, koníky, somárika,  prasiatka, kravičku, hydinu, divú svinku, holubník i koníka zapriahnutého do voza. Prítulné ovečky sa nechali hladkať. Niektoré deti vyskúšali aj ihrisko.  V kolibe sme sa mohli občerstviť a v starej pekárni sme si mohli kúpiť voňavý čerstvý bochník chleba i syrové korbáčiky. Vidieť naživo a zblízka  toľko zvieratiek bolo pre naše deti naozaj veľmi vhodné, lebo sme im tak priblížili zvieratká z obrázkov, o ktorých sa učíme. Na výstavke v škole sme si vytvorili vlastnú farmičku a vyfarbili všetky známe zvieratká.

Výlet – Schloss Hof

Navštívili sme zámok  Schloss Hof v Rakúsku. Zažili sme dejiny, umenie prírodopis aj cudzí jazyk. Prenikli sme do 18. st. a videli sme ako na zámku žili princ Eugen, neskôr Mária Terézia s manželom a deťmi. Poprechádzali sme sa po záhrade, statku a videli sme záhradnú ZOO. Nachvíľu sme sa cítili ako v rozprávke. :lol:

Čert a Káča

Tak toľko zábavy tu dávno nebolo. Vtipné divadelné predstavenie hercov z divadla Cliperton si budeme ešte dlho pamätať. :lol:

Spievankovo

Našu školu navštívili Mária Podhradská a Richard Čanaky, ktorí nám spríjemnili dopoludnie pesničkami a  programom plným zábavy.