Monthly Archives: Máj 2014

Veselé veľkonočné vajíčka

Dňa 15. apríla sme mali veselé a tvorivé dopoludnie.  Žiakov C – variantu  sme privítali jarnou piesňou  a  “zlatou bránou”, na ktorej boli zavesené papierové vajíčka.  Všetky rúčky-ručičky sa najprv rozcvičili pri speve peknej piesne a potom vyrábali veselé  veľkonočné vajíčka a farebné kuriatka. Žiaci si odniesli dobrú náladu, pekné výrobky a  veľkonočného zajka so  sladkou  odmenou. Nakoniec  všetci opäť prešli “zlatou bránou”. 

Mestské kolo v prednese poézie a prózy

Dňa 15. apríla víťazi školského kola v recitačnej súťaži úspešne reprezentovali našu školu v mestskom kole v prednese poézie a prózy. Súťaž sa uskutočnila v Špeciálnej základnej škole na Dolinského v Bratislave, kde žiaci našej školy získali krásne ocenenia. Monika Husáková 1. miesto, :lol: Ľuborko Šarkzy 1. miesto :lol: a Miška Sírna nás potešila 2. miestom. :lol: Víťazom gratulujeme a držíme palce Ľuborkovi  Šarkozymu, ktorý bude našu školu čoskoro reprezentovať v celoslovenskom kole v prednese poézie a prózy v Spišskej Novej Vsi.