Monthly Archives: Máj 2014

Príroda, zdravie, šport

- všetko toto spolu súvisí. Zaujímavé dopoludnie práve so spomínanou tematikou zažili deti z LO 30. 5. 2014. Najprv si pozreli prezentáciu p. uč. Evičky T. o behu i jej bohatých skúsenostiach v polmaratónoch. Potom sme hádali vtipné športové hádanky v prezentácii p.uč. Táničky. A už ich čakali jednotlivé stanovištia s rôznymi veselými, aj vážnejšími úlohami (pozri foto), ktoré pre ne pripravili pani učiteľky: prírodovedné, zdravotnícke, dopravné. Deti C variantu išli „do prírody“ – zbierali servítkové kvietky, trávičku pre ovečky, potom si zdriemli zberajúc ovečky. Napokon pomáhali vodným akrobatom, vyzdobili vodný kolotoč a preháňali ho so zvieratkami po hladine.

Návšteva SND

Žiaci, ktorí navštevujú literárno – dramatický krúžok so svojimi kamarátmi s pani učiteľkami zavítali do zákulisia SND. Privítala nás p. Miriam Kičiňová a ukázala nám priestory zákulisia novej budovy SND. Mali sme možnosť nahliadnuť do miestnosti “Višňový sad”, kde sa nacvičuje divadlo. Oboznámili sme sa s prácou režiséra, inšpicienta /režisérovho pomocníka/, kostymérov, hercov. Navštívili sme aj “Modrý salón”, kde sa predstavení zúčastňujú aj diváci. Mali sme možnosť nahliadnuť do scenára režiséra, vidieť ako sa kreslia návrhy kostýmov a dozvedieť sa veľa ďalších zaujímavostí. Zahrali sme úryvok z hry Snehová kráľovná, ktorú nacvičujeme. Nakoniec sme si pozreli kostýmovú skúšku v SND. Z návštevy divadla sme si odniesli nezabudnuteľné zážitky.

Športuje celá škola

V piatkové dopoludnie sme sa venovali zdravému životnému štýlu. Pani učiteľky nám v teoretickej časti porozprávali ako sa zdravo stravovať, alebo  ako môžeme aktívne tráviť voľný čas. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavostí o atmosfére bežeckých podujatí.

Beseda so spisovateľkou

V čase od 19. 5. do 22.5. 2014 žila naša škola čítaním a aktivitami pre čitateľov pod názvom Kamarátka knižka. Žiaci navštívili obe naše žiacke knižnice, hádali písmenká z tajničky a spoznali dve knihy pani spisovateľky a jazykovedkyne K. Habovštiakovej – „Krásna je naša reč“ a „Zbojník Paľo Pätoprstý“.  Pani spisovateľku sme privítali na besede  22.5. v našej bezbariérovej knižnici, v čase jej jubilea – 85 rokov. Počas besedy žiaci čítali ukážky z jej kníh, Lenka zaspievala ľudovú pieseň a  Lucka zarecitovala vlastnú báseň. Pani Habovštiaková odpovedala žiakom na ich zvedavé otázky a dala recept na zdravie a vitalitu. Žiaci mohli  navštíviť aj triedy na chodbe, ktoré sa premenili na Leporelkovo, Rozprávkovo a Zvieratkovo. Spolu s pani učiteľkami si tam čítali z kníh, zahrali divadielko alebo maľovali omaľovánky .  Ďakujeme pani Katke Habovštiakovej za milú návtevu  a prajeme ešte veľa zdravia!!

Branné cvičenie

Vedomosti a zručnosti o ochrane zdravia a prírody sme si utvrdili a rozšírili na štyroch stanovištiach: zdravotná príprava, dopravná výchova, ochrana prírody a civilná ochrana.

Prezentácia športu zdravotne znevýhodnených

Dňa 20. mája 2014 sme sa boli prejsť do školy na Mokrohájskej ulici. Športový klub ALTIUS tam zorganizoval podujatie Prezentácia športu zdravotne znevýchodnených.  Slovenskí paralympionici a ich tréneri nám pomohli pri stolnom tenise, bocci, vyskúšali sme si jazdu na vozíčku cez prekážky, pozreli sme si zrekonštruovaný bazén. Veľká vďaka za pomoc patrí policajtom z Krajského oddelenia policajného zboru, ktorí nám zabezpečili bezpečný prechod na druhú stanu cesty. A taktiež študentom z gymnázia na Tomášikovej ulici, bez ich ochotných pomocných rúk by sme náš výlet nemohli uskutočniť.

Deň matiek

Dňa 16. 5. o 10. hod sa uskutočnila v C – variante milá akcia. Deti spolu s pani učiteľkami pripravili program pre mamičky ku Dňu matiek. Pani Miháliková privítala prítomných rodičov a starých rodičov, ktorí prišli medzi nás. Ľuborko Šarkozy zarecitoval peknú básničku a spolu so Sárou Madarászovou pomohli deťom pri spievaní a rytmizovaní pesničiek. Pri skladbe “Mamka varí slíže” deti uspávali bábiky, pri piesni “Moja mamka niečo má” a “Maličká som” si žiaci zahrali na hudobných nástrojoch. Potom si zaspievali spolu s pani Binderovou pesničky “Červené jabĺčko”, “Mami srdiečko”, ” Ľúbim kvietky” a zahrali si veselé divadielko. Deti odovzdali rodičom pekné darčeky, ktoré pre ne pripravili. Poďakovali sa im za ich lásku a starostlivosť. Nakoniec si všetci posedeli pri malom pohostení a pozreli si prezentáciu o našej škole.

Svetový deň mlieka

Dňa 14. mája si žiaci našej školy pripomenuli Svetový deň mlieka. Zabavili sa s tajničkou, tematickými úlohami, skladali puzzle a pochutnali si na mliečnych dobrotách.

Rozprávkové mliečko

Dňa 14. 5. 2014 sa deti z PŠ a A, B variantu na LO vybrali na cestovanie za mliečkom cez rozprávky. Navštívili Alibabu so Šehrezádou. Lúskali úlohy a potom sa posilnili sahlabom – orientálnym nápojom s mliekom. Rozohrieva, lieči bruško i prechladnutie.  Navštívili i kozliatka a Červenú čiapočku, tiež v prezentácii lúštili rôzne úlohy. Nakoniec ich privítala stará mater s jej rozprávkami. Hlavne novým príbehom o špalde, ktorý bolo potrebné dokončiť. Špaldova kaša bola tiež s mliečkom a bola mňam.  Príjemne sa aj pospalo na vankúši so špaldovými plevami. Testík a mliečna odmena – trojuholníkový syr, boli zlatým klincom rozprávkového mliečka. Poučili sme sa, aj pobavili.

Deň Zeme

Dňa 30.4.2014 sme si na našej škole pripomenuli Deň Zeme. Žiaci A a B variantu riešili rôzne úlohy, vyfarbovali, lepili, hľadali správne odpovede, triedili odpad. Triedy boli za svoj výkon odmenené diplomom.