Monthly Archives: Marec 2014

Slepá dôvera

To veru bola, keď sa nevidiaci Juraj Práger, ktorý bol pred pár rokmi aj naším hosťom, vydal s priateľmi na Mont Blanc. O rok neskôr na Elbrus v Kaukaze. Práve o tom, ako si splniť sen napriek postihnutiu, boli filmy, ktoré sme si koncom marca premietli v oboch budovách školy – DVD Slepá dôvera  a DVD Neviditeľná hora. Nechýbala ani malá diskusia k podrobnostiam o akciách a osobný pozdrav od Juraja.

Prehliadka historického centra Bratislavy

V rámci predmetov občianska náuka a vlastiveda, sme navštívili historické centrum nášho mesta. Na nádvorí Bratislavského hradu nám p. učiteľka J. Ballová predniesla stručný výklad o jeho histórii a pod sochou Svätopluka sme si pripomenuli príbeh  jeho synov. Následne sme sa presunuli na Hlavné námestie, kde sme sa náhodou stretli s bývalými učiteľmi našej školy Tomášom a Katkou, ktorí Vás všetkých srdečne pozdravujú. A aký by to bol výlet bez dobrej kávičky? :lol: P

Učíme sa hrou

Tentokrát sa naši žiaci stretli, aby svoje vedomosti a zručnosti preukázali hrovými aktivitami.

Dopoludnie s knihou

V našej bezbariérovej knižnici  sme mali 19.2. zaujímavú akciu na tému “Poviem ti, akú knihu čítam.” Žiaci 3. ročníka Praktickej školy hovorili o svojich knihách, ktoré nedávno dočítali – od Ezopa, Romana Brata a Julie Greenovej. Žiakom z A – variantu, PŠ a kamarátom z PVS prečítali ukážky a rozvinula sa živá debata okolo kníh. Pozvali sme si aj hostí, ktorí venovali do našej knižnice nové knihy. A. Pukančíková venovala knihu od K. Habovštiakovej “Krásna je naša reč” aj s venovaním od autorky. G. Binderová venovala knižnici knihu “Bezdomovčatá” od L. Fričovského. Z nových kníh nám  prečítali. Žiačka Lucka prečítala poviedku “Ani jeden” z knihy  “Slepačia polievka pre dušu”.  Mnohé myšlienky  z kníh v nás rezonovali, pretože sa dotkli nášho vnútra.

Karneval v C variante

Dňa 17. 2. bolo u nás veselo, pretože deti C – variantu sa zmenili na princeznú, rytiera, šaša, indiána, lekára, motýlika, kvetinky, geparda alebo včielku. Mali sme veselý karneval. Masky sa predviedli v tanci. Do papierového šaša Jaša s veľkým červeným nosom triafali deti červené loptičky. Atmosféru dokresľovali farebné papierové reťaze, balóniky, dobrá hudba a dobrá nálada.