Monthly Archives: Február 2014

Karneval

Dňa 14. 5.  sa žiaci našej školy  premenili na rôzne rozprávkové bytosti. Počas karnevalu porota vyhodnotila najlepšiu masku, ktorú tento rok vyhrala Saška Košíková. Čítali sme si zaĺubené odkazy od tajných ctiteĺov a súťažili v balónovom tanci. Zábava bola výborná, veď posúďte sami :lol: .

Deň lásky

Známeho „Valentína“ sme 14. 2. na LO rozšírili, zamenili na Deň lásky a dobrých správ  – pretože práve ony by mali byť základom nášho života. A že sú, potvrdila ozaj pekná akcia vedená p. učiteľkou Jankou Kiacovou. Príbehy o podstate lásky ( ochota pomáhať, dobré a láskavé srdce…), striedali „čítačky“ srdiečok už dlhšie pripravovaných po triedach plné mien tých, ktorých deti i dospelí máme v láske. Potom deti triedili vlastnosti, ktoré patria k láske a ktoré nie, prišla i láskyplná pošta – želania a poďakovania si za lásku a dobro konkrétne – od srdca k srdcu. Napokon ukazovačka o srdiečku – slniečku, aké ho chceme mať a spev piesne P. Nagya: Láska je tu s nami. Veru, povoliť myšlienky zovreté do pästí, naozaj znamená vystrieť k sebe navzájom priateľské dlane. Veríme, že sa nám v tom bude dariť každodenne.

Deň komplimentov na LO

Viete, že  24. január je Deň komplimentov? Vznikol v roku 1998 na základe iniciatívy Američaniek Kathy Chamberlin z Hopkintonu v štáte New Hampshire a Debby Hoffman z Concordu v New Hampshire. V tento deň by mal každý vyjadriť kompliment aspoň piatim ľuďom, a tak vyzdvihnúť to, čo na osobe oceňuje. Nápadu sa ujala pani učiteľka Aďka Pokryvková. Najprv sme sa porozprávali o komplimentoch, dobre, dobrých skutkoch. Potom, pretože na novej nástenke na LO – Tabuľa dobrých správ, nám dovtedy pribudli aj krásne vlastnosti každého  z detí, sme ich prečítali, ocenili  potleskom, sladkosťou. Veríme, že akcia nás všetkých povzbudí pestovať v sebe a vydávať zo seba len to najlepšie.

Praktická škola

Praktická škola poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom po ukončení špeciálnej základnej školy.

Príprava v praktickej škole trvá tri roky, dokladom o získanom vzdelaní (ISCED 2C) je záverečné vysvedčenie.

Okrem všeobecno-vzdelávacích predmetov (slovenský jazyk, matematika …) a odborno praktických predmetov (rodinná výchova, zdravotná výchova, domáce práce a údržba domácnosti … ) ponúka naša praktická škola tieto voliteľné predmety :

Dramatická výchova – nadobúdanie vedomostí a zručností prebieha cez dramatické stvárňovanie, pomocou dramatických metód a výrazových prostriedkov. Aktívne sa venujú tvorivej umeleckej činnosti.

Voľnočasové aktivity – žiaci sa učia zmysluplne tráviť svoj voľný čas.

Pestovateľské práce – žiaci poznávajú zeleninu, ovocie, okrasné rastliny , dreviny a učia sa ich pestovať v školskej záhrade. Zároveň sa starajú o izbové rastliny. Venujú sa aranžérskej práci s prírodným materiálom.

Remeselné práce – poskytujú základné vedomosti a zručnosti z oblasti ľudových remesiel ( tkanie, práca s drôtom, paličkovanie, výroba papiera …).

Pomocné práce v administratíve - cieľom je osvojenie si základných vedomostí a praktických zručností z oblasti administratívnych prác. Žiaci sa učia pracovať s písomnosťami, kancelárskou technikou, s  PC.

Pomocné práce v kuchyni – cieľom je osvojiť si vedomosti a praktické zručnosti, ktoré bude žiak vykonávať v domácnosti, či v  stravovacích zariadeniach.

Výroba keramiky – žiaci sa učia pracovať s hlinou, učia sa hlinu spracovať a vytvárať z nej darčekové a úžitkové predmety .

         Príďte sa k nám pozrieť !

Bližšie informácie na tel. čísle 02/ 54 77 36 01, alebo osobne v škole.