Monthly Archives: Január 2014

Vianočná besiedka

Dňa 20. 12.2013 sa uskutočnila v jedálni DSS a RS slávnostná vianočná besiedka k 45. výročiu založenia našej školy. Pani učiteľky pripravili spolu so žiakmi bohatý kultúrny program, na ktorý sa prišli pozrieť pozvaní hostia – pracovníci poisťovne KOOPERATÍVA , rodičia, bývalí žiaci  a pracovníci DSS A RS ROSA. Pred začiatkom programu sme  mali možnosť si pozrieť fotografie z  rôznych akcií  a prezentáciu o škole, ktorú pripravila p. Baďová. S príhovorom vystúpila p. riaditeľka Lacíková. Besiedku moderovala p. Dostálová. Žiaci si na úvod zaspievali spolu s pani učiteľkami spoločnú pieseň “Oslava”. Nasledoval pôsobivý valčík, žiaci  zarecitovali básne a zaspievali piesne o zime a o Vianociach a  zahrali krátku scénku “V ďalekej krajine”. Deviatak Dominik výborne zahral dve sklady na klavíri a deti z literárno – dramatického krúžku predniesli vinše a zanôtili koledy, na záver sa účinkujúci rozlúčili so skladbou Tichá noc. Po programe  všetkých čakalo malé pohostenie s punčom a výbornými vianočnými koláčikmi .

Vianočná chvíľka poézie

V adventnom období nás príjemne naladilo čítanie a počúvanie veršov o láske  zime a Vianociach pri stromčeku a sviečkach. Čítali nám žiaci 3. ročníka PŠ z diel K. Bendovej, M. Rúfusa, V. Mihálika, D. Heviera a Š. Moravčíka. Hosťami boli žiaci A – variantu, PŠ a naši kamaráti z PVS. “Modlitba a báseň sú sestry, pozvi ich k sebe, stôl im prestri”. Milan Rúfus