Monthly Archives: December 2013

Vianočné posedenie

Dňa 17. 12. 2013 sa uskutočnilo vianočné posedenie v C – variante. Pripravili ho pp. učiteľky Miháliková a Ivančíková. Pri vianočnom stromčeku najprv zaspievali koledy a predniesli vinše žiaci z literárno – dramatického krúžku. Potom deti z C – variantu zahrali divadielko Vianočná pošta. Deti sa potešili listom, ktoré im poslal Ježiško a darčekom, ktoré im priniesli študenti z I. B triedy gymnázia na Tomášikovej ulici. Potom sme si všetci posedeli pri stromčeku, ozdobili medovníky a zaželali si veselé Vianoce.

Mikuláš

Dňa 6. 12. sme sa opäť dočkali Mikuláša, aby všetky poslušné deti odmenil sladkými darčekmi. Zavítal k nám aj čert :twisted: , ktorý mal výchovný pohovor z najväčšími nezbedníkmi. My pani učiteľky dúfame, že v budúcom polroku budeme učiť samé dobré deti. :-D