Monthly Archives: Máj 2013

Svetový deň mlieka

Žiaci z budovy O si dňa 7. mája pripomenuli “Svetový deň mlieka”, formou krížoviek, kvízu, vyfarbovaním zvieratiek – menší žiaci. Ochutnávku výborných pomazánok z tvarohu a bryndze nám pripravili žiaci 1. ročníka Praktickej školy pod vedením pani učiteľky.

Zdravý životný štýl

Na akcii o zdravom životnom štýle sme si povedali, že okrem zdravej stravy a pohybu, je pre nás rovnako dôležitá čistota tela, kvalitný spánok a pozitívne myslenie a dobrá nálada. V kvíze sme si otestovali vedomosti z prezentácie o zdravom živote a dopadli sme na výbornú.

Stretnutie s režisérom

Dňa 2. 5. mali žiaci, ktorí navštevujú literárno – dramatický krúžok a ich kamaráti nevšedný zážitok. Stretli sa s p. režisérom Pavlom Gejdošom, ktorý im porozprával o svojej práci v dabingu i v divadle. Pozval ich na návštevu dabingového štúdia a poskytol im cenné rady, ktoré môžu použiť pri nácviku divadla. Deti mu s radosťou zahrali úryvok z divadielka Kocúr v čižmách, ktoré nacvičujú spolu s p. Mihálikovou.

Športuje celá škola LO

Posledný aprílový deň sa “LIEČKAROM” vydaril. Bolo slnečno a tak sa nám športovanie páčilo. V radostnej atmosfére sme s deťmi prešli všetky stanovištia a príjemne unavení sme ukončili športovanie. Športoval s nami aj jeden milý hosť, Filipko Šimončík, náš absolvent.

Športuje celá škola

Slniečko nám doprialo svoje lúče, vzduch naplnený pozitívnou energiou – tak sme sa rozhodli nepremrhať túto krásnu príležitosť a vyšli sme si na Železnú studničku zašportovať. Ale nebol to len šport pre šport. Prešli sme sa piatimi dobre utajenými stanovišťami, kde boli vždy bedlivo ukryté truhličky-krabičky s pokladom. Najprv sme si vždy prečítali niečo zaujímavé o disciplíne, napríklad o basketbale, o skalolezectve, o bocci a hlavne o hokeji :-) , riadne sme sa vybláznili na športovom poli, splnili sme úlohu, vylúštili tajničku, ponúkli sa odmenou a hľadali sme ďalej. Všetci sme povzbudzovali všetkých, nálada bola výborná, nikto sa nezranil a minuli sme aj nejaké tie kalórie. Žiaci sa správali veľmi fér a aj učitelia sa zahrali (play). Na záver nemohla chýbať kofola.