Monthly Archives: Máj 2013

Exkurzia do Katedrálneho chrámu Povýšenia vznešeného a životodarného kríža

Dňa 28. 5. 2013  sa žiaci A variantu a traja žiaci Praktickej školy zúčastnili exkurzie realizovanej v gréckokatolíckom Katedrálnom chráme Povýšenia vznešeného a životodarného kríža v Bratislave, ktorý sídli na ulici 29. augusta v Bratislave. Žiaci mali možnosť bližšie spoznať jazyk, kultúru a liturgický obrad, ktorý na naše územie priniesli sv. Cyril a Metod. Otec Rastislav Čížik nás oboznámil s históriou chrámu, jeho architektúrou, výzdobou, liturgickými textami, so sviatosťami v gréckokatolíckom obrade a pod. Taktiež nám pustil na ukážku skladby v staroslovienčine a zaspieval nám „Mnohaja lita“. Súčasťou exkurzie bola návšteva historického cintorína, ktorý je najstarším cintorínom v Bratislave – Ondrejský cintorín. Žiaci sa oboznámili s históriou cintorína, so známymi osobnosťami, ktoré sú v ňom pochované a ako úlohu hľadali pomníky dvoch známych osobností – „bratislavského Robinzona“ a Júliusa Satinského.

Vodné radosti

Dňa 23. mája sme sa opäť zúčastnili 2. ročníka plaveckých pretekov ” Vodné radosti”, v Hydrocentre na Mokrohájskej ulici. Súťažili sme v rôznych zábavných disciplínach – brodili sme sa v bázéne, lovili ryby, prelievali vodu, vyfukovali loptičky. Odvážni plavci preplávali 25 m voľným štýlom a na záver sme v štafetovom preteku získali 2. miesto. Blahoželáme :lol: .

Celoslovenské kolo v súťaži „Husľový kľúčik“

 V stredu, 22. 5. 2013, sa naša škola zúčastnila celoslovenského kola speváckej súťaže „Husľový kľúčik“, ktorá sa uskutočnila v Spojenej škole na Dolisnkého ulici v Bratislave. Súťaže sa zúčastnili výhercovia krajských kôl súťaže z celého Slovenska. Našu školu prezentovali dvaja žiaci – Lukáš Schwarz a Lenka Unterländerová. Obidvaja predniesli známu pieseň od Kristíny „Horehronie“ a Lenka v kategórii B, C variant zaspievala pieseň „Letela páva“. Z veľkého počtu účastníkov Lenka získala tretie miesto vo svojej kategórií. Porodca p. Berky Mrenica ju aj veľmi pochválil a vyzdvihol čistosť a presnosť jej spevu.

Výrobky našich žiakov

Žiaci Praktickej školy a Špeciálnej základnej školy počas školského roka na hodinách pracovného vyučovania a na predmete výroba keramiky dokázali vytvoriť  množstvo veľmi pekných úžitkových a darčekových predmetov z hliny. V našej keramickej dielni žiaci pracujú veľmi radi a zanietene.

Deň matiek

Dňa 21. 5. pripravili deti z C – variantu spolu so svojim p. učiteľkami milé podujatie z príležitosti Dňa matiek. Mamičky a starí rodičia si mohli pozrieť pásmo básničiek a pesničiek, ktoré s deťmi nacvičila p. Miháliková a pomohli aj deti z literárno – dramatického krúžku. Deti sa mamičkám a starým rodičom poďakovali za ich lásku a starostlivosť. Odovzdali im vlastnoručne zhotovené darčeky. Potom si všetci pozreli prezenáciu zo života školy, ktorú pre ne pripravila p. Turčeková. Nakoniec si príjemne posedeli pri malom občerstvení.

Chráňme svoje lesy

V rámci prebiehajúceho projektu “Chráňme svoje lesy”, sme dňa 17. mája navštívili Dendrologický náučný chodník, ktorý sa nachádza v bratislavskom Lesoparku Železná studnička.  Na prechádzke dlhej 400m sme spoznávali dreviny a na jednotlivých paneloch sme si prečítali o praktickom využití dreva od pradávnych čias až po súčasnosť.

Otvorenie knižnice

Dňa 16. 5. 2013 sme slávnostne otvorili  knižnicu na Lôžkovom oddelení pri príležitosti 1150. výročia príchodu solúnskych bratov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. Zúčastnili sa žiaci A, B, C variantu i Praktickej školy s pani učiteľkami. V úvode mohli žiaci vidieť prezentáciu o histórii a odkaze misionárov. Nasledovalo otvorenie knižnice, kde žiaci Praktickej školy čítali zo svojich obľúbených kníh. Žiaci  mali pripravené rôzne úlohy, aby spoznali knihy v knižnici.I v ďalších triedach boli zaujímavé aktivity, a to čítanie rozprávkových knižiek, hra divadielka, maľovanie obrazov Cyrila a Metoda,niektorí aj na počítači  alebo skladanie svojho mena z písmen hlaholiky. V triedach dokresľovalo atmosféru CD o Cyrilovi a Metodovi. Žiaci so záujmom vyskúšali aktivity. Ich spokojnosť bola odmenou pre nás. Z prác žiakov sme urobili  nástenku.

Exkurzia v dabingovom štúdiu

Dňa 15. 5. sa stretli opäť žiaci z literárno – dramatického krúžku s p. režisérom Pavlom Gejdošom, tentokrát v priestoroch RTVS.  P. režisér Gejdoš porozprával deťom a ich p. učiteľkám o práci v dabingu. Predviedol im názornú ukážku ako sa robí dabing. V úlohe Včielky Maji vystúpila p. Miroslava Belancová. P. režisér a p. Belancová porozprávali deťom o svojej práci a previedli ich priestormi RTVS. Deti zahrali úryvok z pripravovaného divadielka Kocúr v čižmách. Stretnutie sa nám všetkým veľmi páčilo a dúfame, že sa čoskoro opäť stretneme.

Návšteva ZOO

Dňa 14. mája navštívili žiaci B a C variantu s doprovodom Zoologickú záhradu.Tou nás sprevádzala p. Chorvátová, ktorá si pre nás pripravila zaujímavé rozprávanie o zvieratkách. Na konci našej spoločnej prehliadky nás čakalo milé prekvapenie – rozprávka, ktorú nám prerozprával bocian Jonatán.

Čím chceš byť?

Dňa 10. mája sme navštívili Detské múzeum na Vajanského nábreží, aby sme sa bližšie zoznámili s povolaniami. Interaktívna výstava nám priblížila rôzne profesie formou osobnej skúsenosti. Vyskúšali sme si prácu pokladníčky, lekára, energetika, kaderníka, informatika, krajčíra a iné.