Monthly Archives: Apríl 2013

Praktická škola v praxi

Kam sa vybrala naša II. C PŠ 26. 4. 2013? Na trh kúpiť jarnú zeleninku, potom si pozrieť, čo a ako v drogérii, ale hlavne pozrieť si Salón sviatočnej módy a ak sa bude dať, pobesedovať o svadbe, či iných spoločenských príležitostiach, čo je trendy… Nuž a veru, všetko sa nám krásne vydarilo! Všetci, s kým sme sa stretli, boli veľmi milí, ústretoví, a tak sme sa zasa niečo nové naučili i dozvedeli v praxi. Aj vďaka Sárkinej mamičke, ktorá nás odviezla a pri akcii pomáhala.

 

Dopoludnie s krásnou knižkou

Žiaci C-variantu prežili príjemné dopoludnie s krásnymi knižkami – Guľko Bombuľko, Čačky – hračky, Kocúr v čižmách, Príbehy zajka Uška. Každá trieda nám predstavila svoju obľúbenú knižku. Deti vyfarbovali omaľovánky, spievali, tancovali, hrali divadielko a hádali hádanky. Tešíme sa opäť o rok, že budeme objavovať tajomstvá ďalších knižiek.

Návšteva z Etiópie

V priebehu globálnej akcie “Týždňa celosvetovej kampane zameranej na vzdelávanie detí s postihnutím END EXCLUSION”  navštívia Európu ( od 20. 4. 2013) dvaja odborníci z Etiópie, aby sa podelili o svoje skúsenosti s obyvateľmi Európy. Teshome Assefa, zástupca riaditeľa nemeckej cirkevnej školy v Addis Abebe v Etiópii má bohaté skúsenosti vrátane vzdelávania učiteľov. Shitaye Astawes  je z  etiopského Centra pre zdravotné postihnutie a rozvoj (ECDD), je aktivistkou v oblasti otvoreného vzdelávania v Etiópii. Navštívia Európsku komisiu Generálneho riaditeľstva pre rozvojovú spoluprácu v Bruseli, univerzitu vo Viedni. V  priebehu tohto týždňa navštívia školy v Bratislave aj vo Viedni. Podrobnejšie  informácie o projekte môžete získať: http://www.endexclusion.eu/news/recent-news/detail/2013/04/15/end-exclusion-during-the-global-action-week)

Spomínanou školou  z  Bratislavy bola naša škola vďaka  ponuke Dagmar Mekiňovej zodpovednej za projekt “End Exclusion – Let´s Enable the MDGs”  z eRka i zapojenia sa časti našich žiakov do spomínanej kampane. A tak sme sa ozaj úprimne 24. 4. 2013 potešili návšteve týchto vzácnych hostí z Etiópie priamo u nás, v škole.  Rovno z Viedne k nám pricestovali:  pán Teshome Assefa, pani  Shitaye Astawes (prišla i so svojou asistentkou),  študentka Zuzana ako tlmočníčka a za projekt Dagmar Mekiňová.

Po vzájomnom predstavení sme si pozreli prezentáciu o Etiópii, o ich nemeckej kresťanskej škole, ale aj video o živote detí v nej. Navštevujú ju aj deti s postihnutím zraku, sluchu, či deti na vozíčkoch. Nechýbala ani beseda, ukážka tančeka, piesne z Etiópie i našej slovenskej a napokon společné fotografovanie. Veľmi sa nám pozdáva aj nápad vzájemného partnerstva našich škôl,  s ktorým  prišiel  Mr. Teshome. Sme za a už sa naň vopred tešíme.

 

           

Globálna kampaň za vzdelávanie

V apríli sa žiaci  Praktickej školy a A - variantu zapojili do Globálnej kampane za vzdelávanie. Organizuje ju medzinárodné společenstvo neziskových organizácií ( tento rok ide o jej 2. ročník) s cieľom dosiahnuť právo na bezplatné vzdelávanie pre všetky deti na svete.Tento rok je kampaň zameraná na potrebu dostatočného počtu vzdelaných pedagógov pre každé dieťa. S pani učiteľkou Grétkou na LO a Andrejkou v budove O sme pohovorili o našich školách, učení, čo nás v nich teší a vypočuli sme si príbeh dievčatka Daya z J. Sudánu, ktoré nevidí. Potom sme si povedali o tom, že veľa detí v chudobných krajinách nemôže chodiť do školy, ale aj o tom, že vo svete chýba 1,7 milióna učiteľov, aby sa mohli deti, aj s postihnutím, vzdelávať.  Premýšľali sme aj, ako možno v tomto smere pomôcť. Deti si vyplnili i pracovný list a na záver sme na video natočili svoje ÁNO posunkom v posunkovej reči - veď sme za riešenie tohoto vážneho problému vo vzdelávaní. Zo všetkých fotiek a videí v organizácii eRko, kam ich zašleme, vyrobia film a premietnu ho politikom v septembri 2013 na zasadaní OSN v New  Yorku, kam prídu zástupcovia mnohých štátov sveta, aby riešili „veci“ školstva.

Deň Zeme

Dňa 22.4.2013 si žiaci A- variantu zmerali svoje sily v súťaži venovanej Dňu Zeme. Riešili kvízové otázky, triedili obrázky podľa ročných období, hádali hádanky, zaoberali sa prírodou. Za svoje snaženie boli triedy odmenené diplomom.

Krajské kolo recitačnej súťaže

Dňa 17. 4. sa štyria žiaci našej školy zúčastnili krajského kola recitačnej súťaže, ktoré sa tradične konalo v priestoroch ŠZŠ - J. Valašťana na Dolinského ulici v Bratislave.  Odborná porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať medzi  súťažiacimi najlepších recitátorov. V kategórii B - variant, 1. miesto získal Ľuborko Šarkozy s básničkou”Ufúľaní Ufóni” a Lucinka Pokryvková si s básničkou “Môj macik”, získala 3. miesto. Všetkým súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Školské kolo recitačnej súťaže

Dňa 11. apríla sa žiaci našej školy zúčastnili školského kola recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy. Našich recitátorov prišli povzbudiť aj študenti z Gymnázia – Metodova. Všetkým oceneným blahoželáme a držíme im palce v reprezentácii našej školy v krajskom  kole. 8-)

Čítame si

Mottom spoločnej akcie A- variantu „Čítame si“, ktorá sa uskutočnila 26.3.2013 na LO bolo: My čítame o vás, vy čítate o nás, aby sme sa lepšie spoznali. Poslúžil nám na to školský časopis Lastovička, v ktorom žiaci hľadali zaujímavé články  o svojich spolužiakoch. Pripomenuli sme si tiež, že Lastovičku môžeme nájsť aj na stránke školy a prezreli sme si jej internetovú verziu.(dajú sa tam nájsť čísla od šk. r. 2006/2007). V závere boli vyhodnotení a odmenení „Zlatým perom“ výhercovia tradičnej súťaže školského časopisu.

Husľový kľúčik

Aj tento rok sme sa zúčastnili speváckej súťaže “Husľový kľúčik” a odniesli sme si dve prvé miesta. Zaslúžili sa o to Lenka Unterlenderová a Lukáš Schwarz, ktorí postúpili do celoslovenského kola.