Monthly Archives: Marec 2013

Časopisy a my

V dňoch 18. 3. a 25. 3. 2013 som sa so žiakmi Praktickej školy na hodinách slovenského jazyka zaoberala časopismi. Žiaci sa dozvedeli o histórii, význame a druhoch časopisov. Zoznámili sa s pojmami – tlačené médium, periodikum, titulná strana alebo bulvár. Skladali rozstrihané titulné strany a živo diskutovali, kládli otázky. V dotazníku O časopisoch zodpovedali na otázky týkajúce sa rôznych časopisov i nášho školského časopisu Lastovička. Pri listovaní časopisov formulovali svoj názor na to, čo sa im v časopisoch páči, ale aj nepáči. Svoje zistenia si zapísali do pracovného listu a porovnávali medzi sebou. Okrem dobrej nálady si žiaci odniesli aj prehľad o časopisoch.

Veselá Veľká noc

Žiaci C- variantu spolu s pani učiteľkami a asistentkami zažili 21. 3. 2013 skutočne veselé dopoludnie. Chlapci prišli v bielych košeliach s korbáčmi, dievčatká mali sukne a maľované vajíčka pre šibačov. Zaspievali sme si, zarecitovali a v netradičných súťažiach sme si vyskúšali zručnosť a zmysel pre humor. Veselo  bolo aj pri šibaní a voňavkovaní dievčat. Chlapci boli za to obdarovaní vajíčkami na farebných stužkách. Každý si potom našiel sladký poklad, ukrytý za obrovským papierovým vajíčkom. A aby toho nebolo málo, boli sme vyšibať aj ostatné dievčatá, pani učiteľky a pani zástupkyňu v škole – aby boli zdravé a pekné.

Hráme sa s matematikou

Svoje matematické vedomosti si žiaci A variantu overili v dopoludňajších hrách.

Tvorivé dopoludnie

Počas tvorivého dopoludnia sa absolventi špeciálnych základných škôl oboznámili s obsahom vzdelávania v PŠ.

Beseda o Indii

Na besede o Indii sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o krajine plnej kontrastov.