Monthly Archives: Február 2013

Karneval

Dňa 12. 2., v posledný fašiangový deň, sa stretli deti z C – variantu na milom podujatí – karnevale, ktoré pre ne pripravili pani učiteľky. Na výrobe masiek sa podieľali aj rodičia.Predstavovanie masiek bolo zaujímavé – mohli sme tu vidieť vílu, princeznú, psíka, včielku, kráľa i kovboja. Sladkú odmenu – tortu vyhrali nakoniec všetci.

Domov dôchodcov

Žiaci našej školy prežili príjemné dopoludnie s obyvateľmi Domova dôchodcov na Pažítkovej ulici. Vystúpili s veselým programom piesní, básni a nechýbal ani spoločný tanec.

Beseda o Južnej Amerike

Pani učiteľka Janka Krajčiríková, nám priblížila mnoho zážitkov z cesty po Južnej Amerike, ktorú navštívila koncom minulého roka. Prostredníctvom fotografií sme si pozreli veľkomestá Rio de Janeiro a svetoznámu pláž – Copocabana. Spoznali sme hlavné mestá Chile, Argentíny a Paraguaja. Najviac sa nám páčili krásy prírody, Kordillery - Andy, vodopády - Iguazú, dažďový prales a iné.

 

Dobré skutky

Ľudia, ktorí urobia akýkoľvek milosrdný skutok, napríklad pomáhajú iným ľuďom v núdzi, sa cítia šťastnejšie a pokojnejšie. V tomto duchu sa nieslo stretnutie žiakov praktickej školy z budovy G so svojimi pani učiteľkami dňa 20. decembra 2012 pri vianočnom stromčeku. Na hodinách etickej výchovy sa porozprávali o tejto téme, rozobrali situácie – napr. ako pomôcť na Vianoce osamelému susedovi /Nikolka Žigová napísala: pozvať ho na návštevu, dať mu darček, pomôcť mu s čím si nevie dať rady/ a ako pomôcť bezdomovcovi /kúpiť od neho časopis Nota bene/. Na našom stretnutí sme si tieto scénky potom aj zahrali. Neskôr sme sa ponúkli sladkými perníčkami, ktoré deti napiekli na varení a obdarovali sme sa nimi navzájom. Zapili sme ich dobrým detským punčom. Nakoniec si deti rozdali pekné darčeky, ktoré vyrobili pre svojich kamarátov. Zaželali sme si pokojné a radostné Vianoce a šťastný nový rok.

Vianočné posedenie LO

Vianoce sa blížili a tak sme sa deti z C – variantu s pani učiteľkami a asistentkami stretli na troch vianočných posedeniach. Na prvom z nich napísali list Ježiškovi. Na druhom posedení, 13. 12. ich navštívili kamaráti – žiaci V. B zo ZŠ Milana Hodžu na Škarniclovej ulici, ktorí im doniesli vianočné perníčky. Deti ich spolu vyzdobili. Žiaci z C – variantu zaspievali svojim kamarátom tri koledy a tí im zase zanôtili pieseň, ktorej vymysleli vlastné slová na melódiu Rolničky, rolničky.Na poslednom vianočnom posedení  20. 12.sa opäť stretli naše deti pri vianočnom stromčeku, aby si prevzali listy od Ježiška. Potom si zaspievali piesne o Snehuliakovi a mackovi. Nakoniec uspávali bábiky pri kolede Búvaj dieťa krásne.