Monthly Archives: December 2012

Vianočná besiedka

Dňa 14. decembra sme mali vianočnú besiedku.

Sláčikové kvarteto

V predvianočnom období sme si vypočuli výchovný koncert.

Anjel Rafael

V piatok 14. 12. si žiaci školy pozreli divadelné predstavenie o Anjelovi Rafaelovi.

Vianočné posedenie pri knihe

Dňa 10 12. 2012 sme spolu so žiakmi Praktickej školy posedeli pri stromčeku a  predstavili niekoľko kníh, ktoré čítajú na hodinách slovenského jazyka i vo voľnom čase. Pozvanie prijali učitelia i žiaci Praktickej školy a A – variantu. Atmosféru dotvárala premietaná prezentácia, príjemná hudba a zaujímavé otázky žiakov. Na záver posedenia bola vyhodnotená literárna súťaž vyhlásená v našom školskom časopise – Zlaté pero. Úspešní žiaci získali “zlaté pero” na písanie zlatých myšlienok.nielen do nášho časopisu.

Mikuláš

Všetci sme sa potešili, že aj tento rok  nás navštívil naš ”starý dobrý kamarát  Mikuláš”. To je dobré znamenie, že sme poslúchali, ale nevieme či všetci rovnako, lebo prišla s ním okrem anjelika aj čertica, ktorá mala obrovské vrece, ale našťastie si nikoho z nás nezobrala.

 

 

 

 

 

Ja som malý remeselník

Dňa 30. novembra sme sa zúčastnili výchovného koncertu ” Ja som dobrý remeselník”, kde sme sa oboznámili so zvukmi starodávnych ľudových nástrojov.

Navšteva poslankyne NR SR Jany Žitňanskej

Dňa 5. novembra nás navštívila p. poslankyňa  NR SR Jana Žitňanská, ktorá si pozrela našu školu a  jej priestory. Navštívila triedy počas vyučovania  a porozprávala sa so žiakmi a s učiteľmi o  vzdelávaní viacnásobne postihnutých.

O neposlušnej Cindy

Dňa 13.novembra si žiaci školy pozreli divadelné predstavenie O neposlušnej Cindy.

Deň dobrovoľníctva – Kooperatíva

V mesiaci november nás navštívili pracovníci Kooperatívy pri príležitosti dňa dobrovoľníctva a čítali nám obľúbené rozprávky, pripravili si pre nás zábavné úlohy a súťaže.. Spolu sme prežili krásne  dopoludnie plné zábavy, na ktoré budeme dlho spomínať.

Beseda s príslušničkou PZ

V stredu 21.11.2012 sme mali vzácnu návštevu. Policajtka Martinka nám prišla porozprávať o tom, ako sa máme správať pri stretnutí s cudzími ľuďmi. Upozornila nás na rôzne situácie, s ktorými sa môžeme pri stretnutí s cudzími ľuďmi stretnúť. Ukázala nám aj, ako nepríjemné situácie môžeme vyriešiť. Bolo to poučné a tešíme sa na ďalšie stretnutie.