Monthly Archives: Máj 2012

Ochrana zdravia človeka a prírody

V dňoch 22.5. a 24.5. 2012 absolvovali žiaci účelové cvičenie ochrany zdravia človeka a prírody. Teoretická časť bola rozdelená do štyroch stanovišť – civilná obrana, zdravotná a dopravná výchova a ochrana prírody.Praktická časť zahŕňala športové aktivity na Železnej studienke a zbieranie odpadu, ktorý tam návštevníci lesoparku vyhodili.

Slovenská ľudová majolika, MODRA

Dňa 23. 5. 2012 sme navštívili manufaktúru výroby tradičnej modranskej keramiky. Videli sme priebeh a postup ručnej výroby a spracovania hliny. Nádherné výrobky, ich lesk a bohaté “naivné” motívy v nás zanechali hlboký dojem a nádhernú spomienku.

Botanická záhrada

Dňa 29.5.2012 sa žiaci  A a B – variantu so svojimi pani učiteľkami vybrali na exkurziu do Botanickej záhrady. Objavili sme mnoho vzácnych stromov, kvetov a kríkov. Prezreli sme si skleníky, Rozárium a obdivovali sme rozkvitnutú krásu. Bolo nám fajn a spoločne sme si prechádzku Botanickou záhradou užili.

Deň mlieka LO

Žiaci lôžkového oddelenia si dňa 24.5. 2012  pripomenuli “Svetový deň mlieka”. Netradičné recepty boli výbornými mliečnými pochúťkami, ktoré pripravili žiaci Praktickej školy a ich pani učiteľky.

Návšteva Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji

Kynológiu, chov koní, jazdectvo a rybárstvo sa učia študenti Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji, ktorú sme navštívili 16. 5. 2012. Nuž a bolo čo pozerať, aj o čom sa porozprávať. Ďakujeme za pozvanie pani Ing. Kiacovej, všetkým učiteľom tamojšej školy, ktorí nás  na exkurzii sprevádzali a Janke Kiacovej, ktorá akciu zorganizovala.

Deň Zeme LO

Žiakom Praktickej školy a A-var. prišli Janka a Evka zo spoločnosti Daphne porozprávať o lese a jeho obyvateľoch. Hádali sme “zvuky lesa”, ovoniavali tajomné drobnosti, snažili sa rozlíšiť “všeličo” z lesa, ukryté vo vrecúškach…boli sme veľmi šikovní, začo sme dostali aj ich  pochvalu a uznanie.

“Deň Zeme” ( 22.apríl ) – ekologický sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na následky ničenia životného prostredia, oslavuje viac ako miliarda ľudí v 175 krajinách sveta.

Deň Zeme

26. apríla sme sa stretli s pracovníčkami  Inštitútu aplikovanej ekológie DAPHNE. Rozprávali sme sa o tom, ako človek znečisťuje pôdu, vodu a ovzdušie. Dozvedeli sme sa, čo je skleníkový efekt a ozónová “diera”. Na názorných príkladoch a obrázkoch sme si ukázali, čo môžeme urobiť my, aby sme tieto problémy zmiernili.

Škola v prírode 2012 – Duchonka

V dňoch od 22. apríla do 27. apríla sme  prežili príjemné chvíle v ŠvP na Duchonke. Navštívili sme vojenský útvar v Topoľčanoch a ZOO v Bojniciach. Prechádzky a hry v prírode, spoločenské podujatia sme si s radosťou užívali. 

Medzigeneračné vzťahy

Naša škola sa zapojila do projektu – Medzigeneračná solidarita. Pozvali sme si k nám pre nás najmilších dôchodcov, našich učiteľov na dôchodku. Dozvedeli sme sa, že každý vek má svoje čaro a naši dôchodcovia plní skúseností a životnej múdrosti, na zaslúženom odpočinku žijú tiež plnohodnotným životom. Pomáhajú svojim deťom a tešia sa zo svojich vnúčat a plnia si nesplnené sny.

 

Veľkonočný predaj

Veľkonočný predaj nás opäť prekvapil výrobkami, ktoré za pomoci pani učiteliek vyrobili šikovný žiaci z lôžkového oddelenia.