Monthly Archives: Apríl 2012

Beseda s pilotom

2. februára sa naši žiaci stretli so zaujímavým hosťom – pilotom dopravného lietadla. Pán Slavomír Pjatak nám porozprával o svojej krásnej a veľmi zodpovednej práci.

Späť na akcie http://dubravska.sk/foto-beseda-s-pilotom/

Beseda s poľovníčkou

6. októbra sme sa stretli s prezidentkou Klubu slovenských poľovníčok pani Soňou Supekovou, ktorá nám porozprávala veľa zaujímavostí o zvieratách.

Ochrana prírody – zbieranie odpadu

4. októbra sa žiaci našej školy stali na pár hodín dobrovoľníkmi – na Železnej studienke zbierali odpadky.

Hudobné žánre 2

10. novembra nás prišlo rozosievať a roztancovať duo Adriana Jakubeková a Milan Kollár.

Späť na akcie

Dopravná výchova

15. novembra nám pani poručíčka Martina Kočišová z Okresného riaditeľstva policajného zboru Bratislava IV dala informácie o tom, ako sa správať na cestách, aby sme prišli vždy bezpečne do cieľa.

Späť na akcie

Späť na akcie

Möbel, Gorenje

Dátum akcie: 30. apríla 2009

Zodpovedná: p. Binderová

Účastníci: 1.C PŠ

Niečo o akcii:

Keďže v domácnosti sú dôležité elektrospotrebiče a aj nábytok, vybrali sme sa s triedou ( a pani asistentkou Aďkou, dobrovoľníkom Pavlom a pani učiteľkou Grétkou) 30. 4. 2009 do novootvorených výstavných priestorov firiem Gorenje a Möbel na začiatku Dúbravky. Cesta trvala len 30 minút -  pohodlne po starej asfaltke medzi stromami a kým otvorili, stihli sme aj desiatovať. A potom už bolo čo obzerať, zvažovať: výhodné ceny, kvalitu i farbu dreva nábytku či dizajn, energetickú úspornosť chladničiek, mrazničiek, sporákov a moderné úpravy kuchýň. Milý a ústretový personál a  bezbariérovosť priestorov (vrátane bezbariérovej toalety v perfektnom stave v predajni nábytku) umocnili dojem z návštevy. Odporúčame!

FOTO: p. Binderová

Späť na akcie

Exkurzia do STV

Dátum akcie: 5. máj 2009

Zodpovedná: p. G. Šuplatová, Z. Vlčková

Účastníci: žiaci A – variantu a PŠ z LO

Niečo o akcii:

15 žiakov z lôžkového oddelenia sa 5. mája zúčastnilo exkurzie do Slovenskej televízie. Privítala nás pani Katarína Nosková,  ktorá nás oboznámila s históriou STV a poukazovala jej priestory. Videli sme štúdiá, kde sa natáčajú rôzne programy. Mohli sme si pozrieť natáčanie súťaže SUPERCHYTY a  relácie pre deti Fidlibumové rozprávky. Nemysleli sme si, že je to taká náročná práca. To, čo v televízii trvá napríklad 30 minút sa natáča niekedy aj pol dňa. Všetkým sa nám v televízii veľmi páčilo a odchádzali sme s množstvom milých zážitkov.

FOTO: p. Z. Baďová

Späť na akcie

Rozprávka o rybárovi a rybke

Dátum akcie: 12. mája 2009

Zodpovedná: p. Turčeková

Účastníci: všetky deti školy

Niečo o akcii:

Kde bolo, tam bolo, na brehu mora, v malom domčeku žili starček a starenka. Každé ráno chodil starček na more loviť ryby a starenka sa starala o biednu domácnosť….. túto známu rozprávku od jedného z najznámejších ruských spisovateľov (A. S. Puškin) nám prišli zahrať herci zo štátneho bábkového divadla. Je to poučný príbeh o tom, ako dokáže nenásytnosť priviesť človeka na mizinu.

FOTO: p. Jancurová

Späť na akcie

Prednes poézie a prózy

Dátum akcie: 13. mája 2009

Zodpovedná: p. Iveta Vlčková

Účastníci: Kristínka Naštická, Klaudia Boledovičová ,  Angelika Mikečová,  Sara Madaraszová,  pedagogický dozor Iveta Vlčková, Jaroslava Tancošová.

Niečo o akcii:

Na súťaži najlepších recitátorov poézie a prózy, ktorá sa každoročne koná v Špeciálnej základnej škole a Praktickej škole na Dolinského ulici v Bratislave sme mali svoje želiezka v ohni aj my. 13. mája 2009 sa predstavilo 33 žiakov – víťazov z  dvanástich špeciálnych  škôl v piatich kategóriách. V kategórii B-variantu sme mali až tri súťažiace. Kristínka Naštická sa umiestnila  na druhom mieste, Klaudia Boledovičová obsadila tretie miesto a zúčastnila sa aj Angelika Mikečová. V kategórii mladších žiakov recitovala  Sara Madaraszová. Všetky naše žiačky za svoj veľmi dobrý výkon na recitačnej súťaži dostali drobné ocenenie, víťazky aj diplomy. Mrzí nás však, že sa na prehliadke najlepších recitátorov nemohli predviesť víťazi nášho školského kola v kategórii starší žiaci (Samko Tyšer) a próza (Jožko Šupák) z dôvodu veľmi bariérového prostredia. Vozíčkári sa na tretie poschodie bez výťahu jednoducho nedostanú…

Späť na akcie