Pozdrav

Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci,

v tomto náročnom období pre všetkých, naše CŠPP ponúka službu v podobe psychologickej podpory. V prípade potreby môžete kontaktovať našu pani psychologičku PhDr. Remiašovú, tel. +421 905 113 628, mail: jremiasova@atlas.sk

Myslíme na Vás

Milí rodičia, žiaci a kolegovia,

chceme sa Vám predovšetkým poďakovať za všetko, čo všetko v tejto zložitej situácii robíte pre naše – vaše deti a povzbudiť Vás pri plnení náročných úloh týchto neočakávaných situácií.

Aj my, vedenie školy, sledujeme kroky našej vlády a podľa toho prispôsobujeme a usmerňujeme vzdelávanie v domácom prostredí. Je to pre nás všetkých nová situácia, na ktorú sme neboli pripravovaní.

Našou snahou je udržať deti vo vzdelávacích návykoch, aby po obnovení riadneho vyučovania zvládli situáciu čo najlepšie. Obraciame sa na Vás, milí rodičia, aby ste aj naďalej viedli svoje deti k zodpovednému plneniu školských povinností. Popri tom je vhodné deti zapájať aj do bežného rodinného života, zapájať ich aj do domácich prác s Vašou pomocou. Podľa najnovších informácií z MŠVVaŠ všetky potrebné informácie a doplnkové edukačné materiály nájdete na www.ucimenadialku.sk.

 

Chceme Vás povzbudiť do ďalších dní a zaželať Vám všetkým veľa pevného zdravia a potešenia zo spoločných chvíľ v rodinnom kruhu.

Prerušenie vyučovania platí do odvolania.

Rozhodnutie ministra školstva

Spolu to zvládneme!!

Vedenie školy

Informácia pre záujemcov o štúdium na našej škole

Vážení rodičia, vážení záujemcovia o štúdium na našej škole,

vzhľadom k situácií s pandémiou koronavírusu naša škola, aj CŠPP momentálne neposkytuje osobne svoje služby.

Ak máte záujem svoje dieťa od 01. septembra 2020 umiestniť v našej škole (špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, praktická škola), všetky Vaše otázky prosím pošlite mailom p. Dostálovej – riaditelka@dubravska.sk, ktorá sa Vám ozve.

Najskôr, ako to situácia dovolí, budete osobne objednaní do CŠPP.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Dôležité upozornenie !

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu  sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach do odvolania.

Úlohy pre deti budú denne zasielané mailovou poštou učiteľmi.

Prosíme, aby ste deti kontrolovali a čo najviac sa zdržovali doma.

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

O ďalších opatreniach Vás budeme priebežne informovať.

PaedDr. Dostálová Adriana, PhD.,riaditeľka školy

 

 

Fašiangový koncert

Naši malí i veľkí kamaráti zo ZUŠ Vrbenského nás opäť prišli pozrieť 13.2. Predviedli nám nádherné hudobné i tanečné umenie. Celým programom nás sprevádzal pán riaditeľ Katrinec. Naši žiaci sa dozvedeli zaujímavosti o hudobných nástrojoch. Žiaci ZUŠ nám zahrali na flaute, klarinete, trúbke, keyboarde, violončele, cimbale, zaspievali a zatancovali. Krásne tóny hudby potešili naše srdcia a roztancovali žiakov. Naša pani riaditeľka zapriala ZUŠ k 30. výročiu založenia školy veľa ďalších úspechov. Ďakujeme za krásne fašiangové vystúpenie a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Zimné radosti

Keďže je ešte stále zima a to nielen v kalendári, ale dnes nás prekvapila aj za oknami, kde sa nám predviedla vo svojej plnej bielej kráse. Snehu bolo síce málo, ale my sme si poradili. Chopili sme sa farbičiek, farieb, štetcov a vyfarbovali, kreslili sme snehové vločky, snehuliakov, zimné čiapky, šály, zimné bundy. A výsledok? Veď sa zastavte v Céčku a pozrite si na našu krásnu nástenku plnú snehuliakov a vločiek. A aby nám bolo pri tom všetkom veselo, tak sme si aj zaspievali pesničky o zime a o snehuliakovi.

Žiadosť

Vážení rodičia, priatelia, 

dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o nasmerovanie 2% daní z príjmov fyzickej, alebo právnickej osoby do nášho Fondu detí, n.f., pri Spojenej škole na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave.

Fond detí, n.f. v zmysle Štatútu združuje finančné prostriedky na zlepšenie možností vzdelávania žiakov  Spojenej školy. Získané finančné prostriedky sú využívané na zabezpečenie kompenzačných a iných špeciálnych pomôcok potrebných na zlepšenie a skvalitnenie  vzdelávania žiakov základnej a praktickej školy, na dopravu, na realizáciu pobytov v prírode, výletov, exkurzií, na rôzne športové a kultúrne podujatia.

Ako postupovať pri poukázaní 2% z dane?

Právnická osoba, alebo osoba, ktorá  sama podáva daňové priznanie, vyplní v tlačive daňového priznania príslušnú kolónku.

Ak ste zamestnanec, zamestnávateľ Vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z neho viete vyplniť Vyhlásenie. Obe tlačivá buď doručíte  na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska, alebo do našej školy (my zabezpečíme odoslanie na daňový úrad).

Tlačivo na poukázanie 2% z odvedených daní si môžete stiahnuť na www.rozhodni.sk

Informácie o nás, ktoré potrebujete:

IČO:  308 10 264

Právna forma: neinvestičný fond

Obchodné meno: Fond detí, n.f.

Sídlo: Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislava

Ďakujeme !

Pečenie s gymnazistami

Posledný decembrový týždeň   gymnazisti z Gymnázia Matky Alexie piekli so žiakmi školy vianočné koláčiky. Ďakujeme !

Divadielko a vianočná besiedka

Začiatkom decembra  na vianočnej besiedke mladí divadelníci  zahrali  predstavenie Mechúrik Koščúrik a kamarátmi.  Na prestavení využili aj nové ozvučovacie zariadenie, ktoré sme mohli zakúpiť  vďaka Nadácii SPP.